Edukator ekologiczny – obowiązki, wykształcenie, zarobki

Edukator ekologiczny nazywany również instruktorem edukacji ekologicznej to pracownik prowadzący szeroko rozumiane działania edukacyjne z zakresu ekologii. Jakie są szczegółowe obowiązki edukatora ekologicznego? Jak zdobyć te zawód? Ile zarabiają edukatorzy ekologiczni?

Edukator ekologiczny – charakterystyka

Celem działań podejmowanych przez edukatora ekologicznego jest upowszechnianie postaw i wzorców, które są przyjazne środowisku, ale też korzystne z punktu widzenia zdrowia człowieka. Zawód ten ma charakter edukacyjny, promocyjny i doradczy. Edukatorzy ekologiczny zajmują się gromadzeniem i analizowaniem danych dotyczących kondycji środowiska w danym regionie, krajowej polityki dotyczącej środowiska, prowadzonych w danym momencie działań proekologicznych. Ważnym zadaniem edukatora ekologicznego jest planowanie, koordynowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Edukator wymyśla i przygotowuje programy, których celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa (mogą być one adresowane do osób w różnym wieku). Pracownicy ci zajmują się także doradztwem w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej, a także świadomości prozdrowotnej. Część edukatorów zajmuje się pozyskiwaniem środków na rozwój działań edukacyjnych.

Jak zostać edukatorem ekologicznym?

Żeby móc wykonywać zawód edukatora ekologicznego należy posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Jednocześnie pamiętajmy, że większość pracodawców chętniej zatrudni osoby z wykształceniem wyższym, zwłaszcza związanym z ochroną środowiska. Preferowani są absolwenci ochrony środowiska czy inżynierii środowiska. Szansę mają także absolwenci studiów policealnych z tytułem technika ochrony środowiska. Mile widziani są kandydaci posiadający uprawnienia pedagogiczne.

Dużym atutem kandydata będzie znajomość języków obcych (a w szczególności języka angielskiego), a także posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Edukator ekologiczny – możliwości rozwoju zawodowego

Osoba pracująca jako edukator ekologiczny ma wiele możliwości rozwoju zawodowego. Pracownicy bez doświadczenia pracują najczęściej jako stażyści lub praktykanci. Wraz z nabywaniem doświadczenia mają oni możliwość awansować na stanowisko młodszego specjalisty do spraw związanych z ochroną środowiska lub młodszego specjalisty do spraw edukacji ekologicznej. Nowe doświadczenie i sukcesy w zawodzie pozwalają uzyskać awans na stanowisko specjalisty regionalnych lub krajowych komisji do spaw ocen oddziaływania na środowisko. Pracownicy posiadający umiejętności przywódcze mogą awansować na kierownika zespołu lub projektu, kierownika placówki edukacyjnej. Edukatorzy ekologiczni z największym doświadczeniem pracują jako eksperci lub członkowie komisji eksperckich do spraw ochrony środowiska.

Jakie cechy musi mieć kandydat na edukatora ekologicznego?

Od osoby pragnącej wykonywać zawód edukatora ekologicznego wymaga się dużego zainteresowania tematem ochrony środowiska. Niezbędne są mu wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, wysoka kultura osobista, umiejętność płynnego wysławiania się zarówno w mowie, jak i w piśmie, charyzma, empatia, umiejętność pracy z ludźmi w różnym wieku (w tym z dziećmi i osobami starszymi). Edukator ekologiczny musi posiadać umiejętność logicznego myślenia, dobrze organizować pracę własną, być nastawionym na realizację celów. Ważna w tym zawodzie jest sprawna obsługa komputera i innych urządzeń multimedialnych, korzystanie z internetu, mediów społecznościowych.

Idealnie byłoby gdyby edukator posiadał atrakcyjną aparycję i przyjemną barwę głosu.

Edukator ekologiczny – zarobki

Zarobki edukatorów ekologicznych wynoszą od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych brutto. Zarobki w tym zawodzie są bardzo zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Liczy się między innymi to czy edukator jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy umowę zlecenie. Wpływ na wynagrodzenie ma miejsce zatrudnienia, wykształcenie, umiejętności, staż pracy, wielkość firmy, szczegółowy zakres obowiązków, znajomość języków obcych (pracownicy prowadzący szkolenia w językach obcych są zazwyczaj bardzo dobrze opłacani). Pensja jest też uzależniona od regionu kraju, w którym znajduje się siedziba firmy.

Edukatorzy ekologiczni często mogą liczyć na różnego rodzaju benefity pozapłacowe. Zalicza się do nich często możliwość korzystania z prywatnej opieki zdrowotnej, dodatkowe ubezpieczenia, darmowe wejściówki na zajęcia sportowe, a czasem także możliwość korzystania z służbowego laptopa i samochodu.

Edukatorzy ekologiczni znajdują zatrudnienie między innymi w ośrodkach badawczo rozwojowych zajmujących się ochroną środowiska, centrach edukacji ekologicznej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stowarzyszeniach i instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska, działach ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych, ośrodkach dydaktycznych, organizacjach odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wzrost zainteresowania ochroną środowiska sprawia, że zapotrzebowanie na edukatorów ekologicznych w nadchodzących latach będzie się zwiększać.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox