Farmaceuta – co warto wiedzieć o tym zawodzie, kto może zostać farmaceutą

Farmaceuta to zawód, który większości osób kojarzy się przede wszystkim z pracą w aptekach. Warto zdawać sobie sprawę, że farmaceuci mogą znaleźć zatrudnienie także w wielu innych firmach. Jakie są obowiązki farmaceutów zatrudnionych w aptekach? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby wykonywać zawód farmaceuty? Ile zarabiają farmaceuci?

Farmaceuta – kto to taki?

Farmaceuta to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku farmacja. Dodatkowo farmaceutą na terenie Polski może nazywać siebie jedynie osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu wydane przez okręgową lub naczelną izbę aptekarską. Absolwent farmacji, który zatrudniony jest w aptece, hurtowni farmaceutycznej lub punkcie aptecznym określany jest mianem aptekarza. Farmaceuci posiadający prawo do wykonywania zawodu na terenie Polski zarejestrowani są w Centralnym Rejestrze Farmaceutów. Warto wiedzieć, że zgodnie z polskimi przepisami osoba posiadająca prawo do wykonywania zawodu farmaceuty nie może jednocześnie pracować jako lekarz, prowadzić praktyki lekarsko-dentystycznej czy też pracować w zawodzie weterynarza.

Jak zostać farmaceutą?

Osoba, która chce rozpocząć karierę w zawodzie farmaceuty musi ukończyć trwające 5,5 roku studia wyższe na kierunku farmacja. Absolwenci posiadający prawo do wykonywania zawodu, po odbyciu rocznego stażu mogą zapisać się na specjalizację. W tej chwili mogą wybierać między takimi specjalizacjami jak: farmacja kliniczna, analityka farmaceutyczna, zdrowie środowiskowe, zdrowie publiczne, farmacja apteczna, farmacja przemysłowa, farmakologia, farmacja szpitalna, lek roślinny, toksykologia, mikrobiologia i biotechnologia farmaceutyczna.

Jakie są obowiązku farmaceuty?

Zakres obowiązków farmaceuty jest bardzo szeroki. Osoba zatrudniona na tym stanowisku może zajmować się między innymi: wytwarzaniem produktów leczniczych, wydawaniem wyrobów medycznych i produktów leczniczych, oceną jakości różnego rodzaju leków. Farmaceuta sprawuje nadzór nad wytwarzaniem, obrotem, wykorzystywaniem, przechowywaniem, a także utylizacją produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Do jego kompetencji należy też udzielanie klientom porad i informacji dotyczących działania poszczególnych leków i wyrobów medycznych. Specjalista ten sprawuje opiekę polegającą na udokumentowanym procesie, w którym farmaceuta we współpracy z pacjentem i lekarzem (a jeżeli zajdzie taka konieczność – z przedstawicielami innych zawodów medycznych) sprawuje pieczę nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii celem uzyskania zamierzonych jej efektów mających poprawić jakość życia pacjenta.

W zakres obowiązków farmaceutów może wchodzić kierowanie apteką, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią medyczną. W zakładach opieki zdrowotnej farmaceuci sprawują nadzór nad gospodarką produktami leczniczymi. Część absolwentów farmacji zajmuje się działalnością dydaktyczną na uczelniach medycznych.

Czym zajmuje się kierownik apteki?

Absolwent farmacji może zostać kierownikiem apteki. Do obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku należy organizacja pracy w punkcie aptecznym, nadzór nad praktykami studenckimi, reprezentowanie apteki przed Narodowym Funduszem Zdrowia, przekazywanie informacji o niepożądanych działaniach leków lub wyrobów medycznych, zakup produktów leczniczych, prowadzenie ewidencji zatrudnionych w aptece osób, przekazywanie informacji w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym.

Jakie cechy powinien posiadać farmaceuta?

Choć zawód farmaceuty wiąże się z dużym prestiżem, musimy pamiętać, że nie jest on przeznaczony dla każdego. Należy zdawać sobie sprawę, że wiąże się on z ogromną odpowiedzialnością. Pomyłka polegająca na wydaniu złego leku może się bowiem skończyć nawet śmiercią pacjenta.

Kandydat na farmaceutę powinien być osobą spostrzegawczą i bardzo dokładną. Musi mieć również świetną pamięć.

Większość farmaceutów na co dzień pracuje z ludźmi. Z tego względu powinni oni charakteryzować się wysoko rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi. W zawodzie tym bardzo ważna jest cierpliwość, opanowanie i wysoka kultura osobista. Duże znaczenie ma także stan zdrowia kandydata. Wielu farmaceutów całymi dniami stoi, co wiąże się z rozwojem chorób układu krążenia (chorobą zawodową farmaceutów są między innymi żylaki).

Ile zarabiają farmaceuci?

Zarobki farmaceutów uważane są za bardzo dobre. Większość specjalistów zarabia powyżej średniej krajowej. Pensje najlepiej opłacanych farmaceutów przekraczają 6500 zł brutto. Dodatkowo przedstawiciele tego zawodu mogą liczyć na benefity pozapłacowe.

CV i list motywacyjny w zawodzie farmaceuty?

Jeżeli chcemy znaleźć atrakcyjną pracę w zawodzie farmaceuty powinniśmy poświęcić czas na przygotowanie dobrego CV i listu motywacyjnego. Pamiętajmy, że najwyżej oceniane przez rekruterów są te dokumenty, które zostały przygotowane pod konkretną ofertę pracy. Skupienie się na jednym stanowisku umożliwia nam zaprezentowanie się jako kandydaci idealni.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox