Fizjoterapeuta – co warto wiedzieć o tym zawodzie, jak zostać fizjoterapeutą

Zapotrzebowanie na fizjoterapeutów jest obecnie duże i przypuszczalnie będzie jeszcze większe. Dzieje się tak dlatego, że społeczeństwo się starzeje, a dodatkowo coraz większa ilość ludzi zaczyna dbać o swoje zdrowie. Kim jest fizjoterapeuta? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zacząć pracę w tym zawodzie? Gdzie pracują fizjoterapeuci?

Fizjoterapeuta – kto to taki?

Fizjoterapeuta to specjalista zajmujący się fizjoterapią, czyli nauką specjalizującą się w leczeniu metodami naturalnymi, które opierają się na różnych formach energii fizycznej, która występuje w środowisku człowieka (mogą być to bodźce kinetyczne, mechaniczne, termiczne, świetlne, elektryczne, a także chemiczne). Fizjoterapeuta leczy dysfunkcje układu mięśniowo-szkieletowego, mięśniowego, oddechowego, sercowo-naczyniowego. Przykładowymi schorzeniami, z którymi pacjenci zgłaszają się do fizjoterapeutów są złamania kości, uszkodzenia stawów, urazy czaszkowo-mózgowe lub wielonarządowe, bóle kręgosłupa, urazy rdzenia kręgowego.

Co trzeba zrobić, żeby zostać fizjoterapeutą?

Żeby rozpocząć pracę w zawodzie fizjoterapeuty należy ukończyć 5-letnie studia magisterskie na kierunku fizjoterapia (w przypadku osób, które rozpoczęły studia pomiędzy 30 września 2012 roku a 1 października 2017 roku do potwierdzenia kwalifikacji wystarczy jedynie tytuł licencjata). Oprócz uzyskania tytułu magistra konieczne jest zdanie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (gwarantuje on wysoką jakość usług absolwentów niezależnie od tego jaką uczelnię ukończyli), a także odbycie 6-miesięcznych praktyk zawodowych.

Dodatkowo osoba pragnąca wykonywać zawód fizjoterapeuty musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie być skazaną wyrokiem prawomocnym za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, mieć dobry stan zdrowia i kondycję fizyczną (niezbędne do pracy z pacjentami), znać język polski.

Jakie są zadania fizjoterapeuty?

Fizjoterapeuta jest specjalistą odpowiedzialnym za diagnozowanie schorzeń i urazów, a także dobieranie i prowadzenie adekwatnej do potrzeb pacjenta terapii. Wśród usług świadczonych przez fizjoterapeutów znajdują się: kwalifikowanie, planowanie, a następnie prowadzenie kinezyterapii, kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu, przeprowadzanie diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowanie, planowanie, a następnie prowadzenie fizykoterapii, dobieranie wyrobów medycznych adekwatnych do potrzeb pacjenta, wydawanie orzeczeń i opinii odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii, a także przebiegu samego procesu fizjoterapii. Od fizjoterapeutów oczekuje się również instruowania pacjentów w jaki sposób posługiwać się wyrobami medycznymi.

Na pierwszym spotkaniu z fizjoterapeutą przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, a następnie badanie manualne, na podstawie których wystawiana jest diagnoza. W trakcie kolejnych wizyt specjalista zaleca pacjentowi konkretne ćwiczenia, po czym nadzoruje ich prawidłowe wykonywanie.

Jakie są zarobki fizjoterapeutów?

Zarobki fizjoterapeutów są bardzo zróżnicowane, zazwyczaj jednak przekraczają średnią krajową. Wysokość pensji zależy od miejsca i formy zatrudnienia, stażu pracy, a także umiejętności konkretnego specjalisty. Fizjoterapeuci prowadzący własne działalności gospodarcze i cieszący się uznaniem pacjentów mogą liczyć na zarobki o wiele wyższe od przeciętnych.

Ogromne zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutów obserwuje się w krajach, gdzie społeczeństwa się starzeją, co sprawia, że specjaliści ci są szczególnie cenieni w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii.

CV i list motywacyjny w zawodzie fizjoterapeuty

Osoby, które dopiero ukończyły studia przed założeniem działalności gospodarczej często chcą zdobyć doświadczenie zawodowe. Znajdą oni zatrudnienie między innymi w gabinetach fizjoterapii, przychodniach, szpitalach, w obiektach sportowych, a nawet w luksusowych hotelach. Żeby otrzymać atrakcyjną posadę zazwyczaj konieczne jest napisanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego.

Ważne jest, żeby nie wysyłać jednego dokumentu do wszystkich pracodawców. Jeżeli chcemy zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy, koniecznie dopasujmy CV do konkretnej oferty (mamy wówczas szansę pokazać się jako kandydaci idealni).

Dobrą praktyką jest dodanie do CV krótkiego podsumowania zawodowego (zaleca się, żeby nie było ono dłuższe niż 50 słów), co pozwoli potencjalnemu pracodawcy na szybkie zapoznanie się z naszym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

Jeżeli chcemy wyróżnić się spośród wielu kandydatów zadajmy sobie nieco trudu i napiszmy CV samodzielnie (nie korzystajmy z gotowych szablonów – tak robią wszyscy).

Koniecznie pochwalmy się swoimi najważniejszymi umiejętnościami zawodowymi i osiągnięciami (warto wspomnieć choćby o tym, że pacjenci wysoko oceniają nasze usługi; pamiętajmy, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o umiejętnościach i osiągnięciach związanych ze stanowiskiem, o które się staramy). Wspomnijmy o tym jakie są nasze cele zawodowe i w jaki sposób będziemy mogli je realizować na nowym stanowisku pracy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox