Geodeta – charakterystyka zawodu, jak zostać geodetą

Praca geodety jest trudna i odpowiedzialna, a jednocześnie cieszy się dużym prestiżem. Zawód ten może okazać się odpowiedni dla osób, które chciałyby połączyć pracę w terenie z pracą za biurkiem. Czym dokładnie zajmuje się geodeta? Jak rozpocząć karierę w tym zawodzie? Na jakie zarobki mogą liczyć geodeci?

Geodeta – kto to taki?

Geodetą nazywamy absolwenta studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia. Do zadań tego specjalisty należą między innymi pomiary wysokościowe, rozgraniczanie i podziały nieruchomości, sporządzanie map do celów projektowych, wytyczenia i inwentaryzacje, wykonywanie wyrysu z ewidencji gruntów, przygotowywanie dokumentacji do celów prawnych, geodezyjna obsługa inwestycji.

Z usług geodetów korzystamy często przy budowie domów jednorodzinnych (pomagają oni wytyczyć granice działki, a także mierzyć jej nierówności). Często zdarza się, że geodeci pracują na wysokościach. Jego zadanie polega wówczas na przenoszeniu punktów wysokościowych i sytuacyjnych na każdej kondygnacji.

Geodeci w swojej pracy muszą wykazywać się wyjątkową precyzją. Ich zawód jest bardzo odpowiedzialny, gdyż nawet mała niedokładność w pomiarach robi ogromną różnicę. Błędy natomiast są wyjątkowo kosztowne.

Osoby zatrudnione na stanowisku geodety współpracują z kierownikami budów, architektami, a także pracownikami budowlanymi.

Geodeci pracują zarówno w terenie, jak i za biurkiem. Należy podkreślić, że nie jest to typowa praca na etat. Specjalista ten kończy pracę wcześniej (lub danego dnia nie pracuje wcale), jeżeli złe warunki pogodowe uniemożliwiają dokonania pomiarów. Co więcej niektóre pomiary mogą być wykonane tylko w obecności konkretnych pracowników budowlanych (praca geodety jest wtedy uzależniona od dostępności tych osób).

Geodeta – jak rozpocząć karierę w tym zawodzie?

Żeby móc pracować jako geodeci potrzebujemy specjalistycznego wykształcenia. Osoby zainteresowane pracą geodety powinny ukończyć technikum geodezyjne (absolwenci techników mają szansę na podjęcie pracy w charakterze asystenta geodety), szkołę policealną o profilu geodezyjnym lub studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia. Zdecydowanie największe możliwości rozwoju zawodowego mają absolwenci studiów wyższych.

W przypadku, gdy jesteśmy absolwentami technikum lub szkoły policealnej musimy zdać egzamin nadający uprawnienia zawodowe. Kwalifikacje zawodowe można również zdobyć pracując w charakterze asystenta geodety.

Osoba, która zdecyduje się na studia wyższe na kierunku geodezja i kartografia będzie musiała zaliczyć takie przedmioty jak między innymi: kartografia, geodezyjne instrumenty pomiarowe, grafika komputerowa, geodezyjne pomiary szczegółowe, geometria analityczna w geodezji,  systemy informacji przestrzennej, informatyka w geodezji i kartografii, geodezja inżynieryjna, systemy informacji o terenie, prawo geodezyjne i budowlane, wybrane zagadnienia geologii, gospodarka nieruchomościami, monitoring geodezyjny, ewidencja gruntów i budynków, zarys budownictwa, zajęcia w terenie.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na geodetę?

Należy zdawać sobie sprawę, że same studia nie wystarczą, żeby być dobrym geodetą. Osoby, które najlepiej radzą sobie w tym zawodzie posiadają taki cechy jak: wyobraźnia przestrzenna, zmysł orientacji, myślenie logiczno-matematyczne, cierpliwość, dokładność, znajomość prawa budowlanego, umiejętność organizacji pracy własnej.

Gdzie pracują geodeci?

Istnieje wiele instytucji, które zatrudniają geodetów. Absolwenci studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia znajdą zatrudnienie w samorządach powiatowych i gminnych, firmach geodezyjnych, które działają na zlecenie inwestorów budowlanych, przedsiębiorcach poszukiwawczych (szukających takich surowców jak na przykład węgiel czy gaz), wydawnictwach kartograficznych. Część geodetów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Na jakie zarobki mogą liczyć geodeci?

Zarobki na stanowisku geodety są bardzo zróżnicowane. Wysokość pensji zależy między innymi od naszego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, firmy, która nas zatrudnia, miejscowości, w której znajduje się nasze miejsce pracy. Na najwyższe zarobki mogą liczyć doświadczeni absolwenci studiów inżynierskich (ich pensje mogą przekraczać średnią krajową). Osoby po technikach i szkołach policealnych zarabiają znacznie mniej.

Statystyki pokazują, że większość pracowników zatrudnionych jako geodeci nie jest zadowolona z wysokości swojego wynagrodzenia.

Jak znaleźć pracę na stanowisku geodety?

Osoba, która chce znaleźć atrakcyjną pracę na stanowisku geodety musi stale doskonalić swoje kompetencje zawodowe. Jeżeli posiadamy uprawnienia do wykonywania zawodu, możemy poszukać pracy na stronach ściśle związanych z geodezją. Innym rozwiązaniem jest odpowiadanie na ogłoszenia znajdujące się na popularnych portalach pracy. Trzeba jednak pamiętać, że jest to związane z konkurowaniem z dużą ilością osób. Mamy szansę wyróżnić się spośród konkurencji, jeżeli przygotujemy profesjonalne CV i list motywacyjny.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox