Jakie są rodzaje rozmów rekrutacyjnych?

Celem rozmowy rekrutacyjnej jest wyłonienie najlepszego kandydata na dane stanowisko pracy. Osoby, które przygotowują się do spotkania z rekruterem powinny zdawać sobie sprawę, że istnieje kilka rodzajów rozmów kwalifikacyjnych. Czym charakteryzują się poszczególne z nich?

Rozmowa kompetencyjna – najpopularniejszy rodzaj rozmowy kwalifikacyjnej

Osoby regularnie uczęszczające na rozmowy kwalifikacyjne najczęściej spotykają się z wywiadami kompetencyjnymi. Charakterystyczne dla tego typu rozmów jest to, że osoba przeprowadzająca rekrutację zadaje nam pytania dotyczące informacji, które zawrzeliśmy w swoim CV. Rekruter może zapytać o wykształcenie, doświadczenie zawodowe, nasze umiejętności. W przypadku niektórych stanowisk rozmowa kompetencyjna może być łączona z innymi typami rozmów kwalifikacyjnych.

Przygotowania do wywiadu kompetencyjnego powinny polegać na stworzeniu listy kompetencji, które są potrzebne na stanowisku, o jakie się ubiegamy. 

Bardzo ważne jest, żeby na pytania rekrutera odpowiadać zwięźle i rzeczowo. W żadnym wypadku nie powinniśmy zrzucać winy na innych. Nigdy nie wypowiadajmy się źle o naszym byłym szefie i współpracownikach.

Wywiad behawioralny – charakterystyka

Charakterystyczną cechą rozmowy behawioralnej jest założenie, że skutecznym sposobem na oszacowanie przyszłych wyników pracy potencjalnego kandydata jest ocena jego dotychczasowych osiągnięć zawodowych. Osoba prowadząca rekrutację jest zainteresowana jak kandydat w przeszłości radził sobie w konkretnych sytuacjach. Będzie zainteresowana nie tyle informacjami na temat naszego wykształcenia, czy doświadczenia co sposobami rozwiązywania przez nas problemów. Na rozmowie behawioralnej możemy spodziewać się pytań o to jak poradziliśmy sobie w konkretnej sytuacji konfliktowej z byłym przełożonym, jak udało się nam zrealizować dany cel zawodowy.

Rekruter chce usłyszeć o sytuacjach z naszego życia, w których wykorzystaliśmy określone cechy i umiejętności. Jeżeli ubiegamy się o stanowisko sprzedawcy powinniśmy zastanowić się na przykład nad tym jak poradzilibyśmy sobie z roszczeniowym i agresywnym klientem. Warto zadać sobie pytanie jakie potencjalnie trudne sytuacje mogą się nam przytrafić w przyszłej pracy i zastanowić się nad najlepszym ich rozwiązaniem.

Idąc na rozmowę behawioralną musimy liczyć się z faktem, że rekruter będzie nam zadawał bardzo szczegółowe pytania. Z tego względu ważna jest szczerość z naszej strony.

Rozmowa behawioralna dobrze sprawdza się między innymi w przypadku kandydatów, którzy nie mają dużego doświadczenia zawodowego. Dzięki niej rekruter jest w stanie sprawdzić, czy dana osoba posiada kompetencje do wykonywania określonego zawodu.

Rozmowa techniczna – dla firm szukających specjalistów

Firmy, którym zależy na znalezieniu pracownika potrafiącego wykonać konkretną pracę często decydują się na rozmowy techniczne. Rozmowa techniczna polega na zleceniu kandydatowi wykonania określonego zadania (charakterystyczne jest, że wszystkie osoby przychodzące na rozmowę rekrutacyjną otrzymują to samo zadanie). Zadania mogą być zróżnicowane w zależności od stanowiska, którego dotyczy rozmowa. Rekruter może poprosić o naprawienie jakiegoś urządzenia, przygotowanie prezentacji, dokonania obliczeń, napisania artykułu na określony temat.

Praca wykonana na rozmowie technicznej przez kandydatów nie może zostać wykorzystana przez pracodawcę. Ma na celu jedynie sprawdzenie umiejętności tych osób.

Wywiad rekrutacyjny ustrukturyzowany

Podczas rozmowy rekruter na początku zadaje pytania mające na celu pomóc kandydatowi się rozluźnić (mogą to być pytania o pogodę, o to, czy kandydat nie miał problemów z dotarciem do siedziby firmy). Dzięki pytaniom ogólnym i rozluźniającym możliwe jest zbudowanie relacji. Drugim etapem tego typu rozmowy jest przedstawienie kandydatowi firmy, jej kultury organizacyjnej, a także specyfiki stanowiska, którego dotyczy wywiad. Dopiero wówczas rekruter przechodzi do zadawania pytań.

Wywiad rekrutacyjny stresujący

Część firm decyduje się na przeprowadzenie stresującego wywiadu rekrutacyjnego. Jego celem jest sprawdzenie jak kandydat radzi sobie w stresujących sytuacjach. Tego typu rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są przede wszystkim na stanowiska, które na co dzień wiążą się z dużym stresem. Podczas rozmowy osoba przeprowadzająca rekrutację może przerwać kandydatowi w pół zdania, zadawać pytania w bardzo krótkich odstępach czasu, krytykować odpowiedzi kandydata, a nawet milczeć przez długi czas (co wielu ludzi wyprowadza z równowagi).

Jeżeli staramy się o stanowisko, które wymaga pracy pod presją czasu i wiąże się z podatnością na stresowe sytuacje, możemy spodziewać się stresującej rozmowy kwalifikacyjnej. Warto zawczasu się na nią przygotować. Bądźmy spokojni i nie dajmy wyprowadzić się z równowagi. Jeżeli obawiamy się stresującego wywiadu rekrutacyjnego, być może dobrym sposobem jest przećwiczenie rozmowy z bliską osobą.

Jednocześnie biorąc udział w stresującej rozmowie kwalifikacyjnej pamiętajmy, że rekruter nie może przekraczać wszelkich granic. Istnieją pytania, które nie mogą paść na rozmowie o pracę, na które nie musimy odpowiadać – warto dowiedzieć się o nich więcej.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox