Konduktor – charakterystyka zawodu, najważniejsze obowiązki

Konduktorów możemy spotkać we wszystkich pociągach pasażerskich. Do ich najważniejszych zadań należy czuwanie nad prawidłowym przejazdem pociągów, a także sprawdzanie czy pasażerowie posiadają ważne bilety. Co należy wiedzieć o pracy konduktora? Jakie wymagania należy spełnić, żeby móc wykonywać ten zawód?

Konduktor – podstawowe wiadomości

Konduktorzy pracują w pociągach pasażerskich. Dbają oni, żeby przejazd pociągu odbył się zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiadają za kontrolę biletów, mogą również sprzedawać bilety pasażerom, którzy zgłosili ich brak, udzielają pasażerom potrzebnych informacji. W zakres kompetencji konduktora wchodzi nakładanie kar na pasażerów, którzy naruszyli przepisy obowiązujące w pociągu, ich celem jest zapewnienie wszystkim bezpiecznej i komfortowej podróży.

Konduktor, który jest jednocześnie kierownikiem pociągu jest dodatkowo odpowiedzialny za nadzorowanie kursu pociągu, dokumentację przebiegu jazdy. Wykonuje on także obowiązki typowe dla innych konduktorów.

Osoby zatrudnione na stanowisku konduktora – konserwatora kolei linowej odpowiedzialni są są pilnowanie przestrzegania przepisów, dbanie o porządek, informację, a także bezpieczeństwo podróżujących. Spotkamy także konduktorów wagonów specjalnych, którzy zajmują się obsługą wagonów wojskowych, przyjmowaniem delegacji, dbanie o bezpieczeństwo i wygodę wycieczek żołnierzy.

Konduktor jest pracownikiem należącym do drużyny konduktorskiej konkretnej stacji kolejowej. Pracuje on w brygadzie, która składa się  z kierownika pociągu, 2 konduktorów rewizyjnych, a także konduktora pełniącego funkcję rozdawcy bagażu. Każdy konduktor ma przydzielone wagony, które musi sprawdzić przed odjazdem pociągu.

Jak zostać konduktorem?

Żeby móc pracować w zawodzie konduktora należy legitymować się co najmniej wykształceniem zawodowym. Kandydat musi ukończyć kurs konduktorski, a także szkolenie BHP. Jeżeli jesteśmy zainteresowani posadą konduktora kolei linowej, powinniśmy ukończyć szkolenie z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych, a także kurs ratownictwa górskiego.

Jakie cechy musi posiadać kandydat na konduktora?

W zawodzie konduktora nie sprawdzi się każdy. Pracownicy, którzy radzą sobie na tym stanowisku najlepiej wyróżniają się zarówno wytrzymałością fizyczną, jak i psychologiczną. Kandydat na konduktora musi być gotowy do monotonnej, często męczącej pracy. Jednocześnie musi być osobą czujną i spostrzegawczą.

Każdy konduktor ma intensywne kontakty z ludźmi dlatego musi być osobą o wysokiej kulturze osobistej i kompetencjach interpersonalnych. Idealny kandydat potrafi kontrolować swoje zachowanie w sytuacjach konfliktowych, jest uprzejmy, grzeczny, a równocześnie odporny emocjonalnie i stanowczy (musi wymagać od wszystkich pasażerów stosowanie się do przepisów).

Ważną cechą konduktorów jest odpowiedzialność, a nawet odwaga osobista.

Niezbędnym wymogiem stawianym kandydatom na konduktorów jest dobry wzrok (konieczne jest rozróżnianie barw), który umożliwia odczytywanie sygnalizacji świetlnej. Niezbędny jest też dobry słuch i większa od przeciętnej odporność na zmęczenie (konduktor nie może zrobić sobie przerwy w dowolnym momencie). 

Kandydaci muszą posiadać zmysł równowagi i nie bać się pracy na wysokościach. Konieczna jest w ich przypadku odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne – pracują oni w zmiennych temperaturach.

Konduktor może awansować na kierownika pociągu, ewentualnie na zawiadowcę stacji. Jednak ścieżka awansu w tym zawodzie jest dość ograniczona.

Pracę konduktorów wykonują przede wszystkim osoby młode (przyjmowani są przede wszystkim kandydaci do 30 roku życia – ze względu na wydolność fizyczną). Możliwe jest jednak ubieganie się o posadę konduktora w wieku 40 lat.

Przeciwwskazania do wykonywania zawodu konduktora

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu konduktora jest lęk wysokości, poważne zaburzenia wzroku i słuchu. Praca ta nie jest odpowiednia dla osób z zaburzeniami pracy kończyn górnych i dolnych, słabą kondycją fizyczną.

Typowy dzień pracy konduktora

Konduktorzy pracują w wagonach pasażerskich, wagonach bagażowych, a także w wagonach kolei linowej. Większość pracy odbywa się w wagonie pociągu. Konduktorzy przebywają również w budynkach stacyjnych (są to miejsca w których odbiera się zlecenia, a następnie przygotowuje do podróży).

Konduktorzy biorący udział w kursach dalekobieżnych nocują w specjalnych domach dla konduktorów zlokalizowanych w pobliżu stacji docelowych.

Praca odbywa się każdego dnia, gdyż tak kursują pociągi. Konduktorzy stawiają się w pracy również w weekendy i święta. Pracują także w systemie zmianowym. Dzień pracy może trwać od 9 do 12 godzin, ale godziny pracy nie są stałe.

Niedogodnością w pracy konduktora jest narażenie na zmienne temperatury i stały hałas, które po pewnym czasie mogą doprowadzić do rozwoju chorób zawodowych.

Konduktor wykonuje pracę zespołową. Wykonywane czynności mają zazwyczaj charakter powtarzalny, choć zdarzają się także sytuacje wyjątkowe wymagające szybkiej reakcji.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox