Mechanik samochodowy – obowiązki, wymagania, jak zostać mechanikiem samochodowym

Mechanik samochodowy to specjalista, z którym od czasu do czasu ma styczność każdy właściciel samochodu. Mechanik w zależności od specjalizacji może dbać o stan techniczny samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, motocykli, a także pojazdów bezsilnikowych. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc pracować jako mechanik samochodowy?

Mechanik samochodowy – charakterystyka zawodu

Mechanik samochodowy zajmuje się naprawą pojazdów. Specjalista ten znajduje zatrudnienie w warsztatach samochodowych, halach produkcyjnych, a także (jeżeli sytuacja tego wymaga) na otwartej przestrzeni. Praca w większości przypadków wykonywana jest indywidualnie, choć część mechaników pracuje w zespołach liczących sobie od 2 do 3 osób (następuje wówczas podział zadań). Mechanicy zatrudnieni w firmach lub warsztatach samochodowych wszystkie swoje działania uzgadniają z kierownikiem warsztatu lub brygadzistą. W pracy tej intensywność kontaktów z ludźmi jest uzależniona od piastowanego stanowiska. Największy kontakt z ludźmi mają mechanicy przyjmujący samochody do naprawy. Mechanicy samochodowi często pracują w systemie zmianowym (w tym również na zmianie nocnej). Ich praca trwa najczęściej 8 godzin dziennie. Mechanicy zatrudnieni w zakładach produkcyjnych często wykonują monotonne, zrutynizowane czynności.

Jak zostać mechanikiem samochodowym?

Żeby móc pracować na stanowisko mechanika samochodowego należy ukończyć przynajmniej szkołę zawodową o profilu kierunkowym. Preferowani są jednak kandydaci po technikach samochodowych lub studiach wyższych. Pracodawcy oczekują, że kandydat na mechanika samochodowego będzie potrafił wykonywać takie czynności jak spawanie, frezowanie i szlifowanie, toczenie. Do wykonywania tego zawodu potrzebne jest również prawo jazdy kategorii B (i ewentualnie prawo jazdy na inne pojazdy, które naprawiamy).

Niezbędna w zawodzie mechanika samochodowego jest obsługa komputera.

Należy zaznaczyć, że powyższe kwalifikacje dotyczą kandydatów szukających zatrudnienia w warsztatach samochodowych. Mechanik, który chce otworzyć własną firmę nie musi spełniać tych wymogów.

Osoby wykonujące zawód mechanika samochodowego mogą awansować. Mechanik zatrudniony w zakładzie produkcyjnym, posiadający od 5 do 10 lat doświadczenia w zawodzie może awansować na brygadzistę. Może zostać również mistrzem zakładowym lub kierownikiem zmiany.

Awansem w przypadku osób prowadzących własne działalności gospodarcze jest wyrobienie renomy, która sprawia, że możemy liczyć na stałych klientów i pracować za lepsze stawki.

Jakie cechy powinien posiadać kandydat na mechanika samochodowego?

W zawodzie mechanika samochodowego przydają się takie cechy jak dokładność, sumienność, dociekliwość, doskonała organizacja pracy własnej.

Osoby zainteresowane wykonywaniem tego zawodu muszą mieć świadomość, że jest to praca zaliczana do ciężkich. Kandydat na mechanika powinien więc wyróżniać się dobrym stanem zdrowia i pełną sprawnością ruchową. W jego zawodzie niezbędna jest sprawność manualna, doskonała koordynacja wzrokowo-ruchowa, dobry słuch, wzrok i węch.

Niezbędne do wykonywania zawodu mechanika samochodowego jest zainteresowanie pojazdami (część mechaników to pasjonaci samochodów). Tylko wówczas zajęcie to będzie przynosiło satysfakcję i zapewniało atrakcyjne zarobki.

Mechanik samochodowy – ryzyko zawodowe

W przypadku zawodu mechanika samochodowego należy się liczyć z pewnymi zagrożeniami. Mechanik może spaść z wysokości, doznać urazów w związku z korzystaniem z urządzeń, które są w ruchu, poruszających się pojazdów. Istnieje również ryzyko porażenia prądem.

Jakie są obowiązki mechanika samochodowego?

Szczegółowy zakres obowiązków mechanika samochodowego zależy od piastowanego przez niego stanowiska. Mechanicy wymieniają i naprawiają wadliwe części i podzespoły, montują i demontują zespoły mechaniczne. Specjalista zatrudniony przy produkcji pojazdów może codziennie wykonywać te same, z góry ustalone czynności (na przykład łączenie nowych elementów w podzespoły pojazdu, sprawdzanie czy podzespoły nie posiadają wad).

Mechanik samochodowy zatrudniony w zakładzie naprawczym może zajmować się przyjmowaniem pojazdów, ustalaniem usterek i ich przyczyn, a następnie przeprowadzaniem naprawy. Specjalista ten sporządza protokół przyjęcia, odpowiada za dokładne oględziny pojazdu, przeprowadza konserwację, wymienia płyny eksploatacyjne.

Część mechaników samochodowych posiada specjalizacje. Mogą się oni zajmować na przykład w naprawie układów hydraulicznych.

Jakie są przeciwwskazania do wykonywania zawodu mechanika samochodowego?

Poważnymi przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu mechanika samochodowego są różnego rodzaju alergie, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia czucia, zaburzenia słuchu, schorzenia układu sercowo-naczyniowego, schorzenia układu oddechowego, zaburzenia psychiczne, wzmożona nadpobudliwość nerwowa. Zawodu mechanika samochodowego nie mogą wykonywać osoby niepełnosprawne.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox