Motywowanie pracowników – jak robić to skutecznie

Dobry przełożony potrafi motywować swoich pracowników. Jest to ważna umiejętność, gdyż ludzie zmotywowani pracują zdecydowanie efektywniej, co więcej są bardzo zadowoleni ze swojej pracy. Motywowanie pracowników nie wiąże się z wysokimi kosztami, jednak wymaga od pracodawcy czasu.

Korzyści finansowe

Jednym ze sposobów na motywowanie pracowników jest zaoferowanie im podwyżki za dobrze wykonaną pracę. Jeżeli uzależnimy podwyżkę od uzyskiwanych wyników, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pracownicy zatrudnieni w naszej firmie będą się bardziej starać.

W przypadku, gdy nie możemy lub nie chcemy wypłacać pracownikom wyższej pensji, możemy pomyśleć o dodatkowych bonusach takich jak karnety na basen, czy na siłownię. Dodatkami, które usatysfakcjonują część pracowników są kursy języków obcych, obiady firmowe, dodatkowe ubezpieczenia, bony na zakupy, dodatkowe dni wolne, czy choćby zniżki na zakup produktów firmowych. 

Komunikacja to podstawa

Wypłacenie premii, czy zaoferowanie karnetu na siłownię może być niewystarczające, żeby zatrzymać pracownika w firmie, jeżeli nasza komunikacja szwankuje. Nie wszyscy pracodawcy zdają sobie sprawę jak ważna jest regularna rozmowa z pracownikami. Dobrze jest, gdy osoby przez nas zatrudnione wiedzą, że w razie potrzeby mogą się do nas zwrócić i zostaną wysłuchane.

Pracownicy oczekują od pracodawcy informacji zwrotnej. Jeżeli jesteśmy zadowoleni z ich pracy, czy też mamy jakieś zastrzeżenia – powinniśmy na bieżąco o tym informować. Dzięki sprawnej komunikacji pracownik będzie wiedział co robi dobrze, a w jakich dziedzinach powinien się poprawić.

Pamiętajmy, że liczy się nie tylko słuchanie, ale adekwatne reagowanie na zgłaszane nam komunikaty. Jeżeli pracownik mówi nam o niedogodnościach, które obniżają jakość jego pracy, zróbmy wszystko, żeby je zlikwidować. W przeciwnym wypadku dojdzie on do wniosku, że nie ma sensu z nami rozmawiać, ponieważ i tak nie zostanie wysłuchany.

Zagwarantujmy pracownikom wyzwania

Praca bez wyzwań w dłuższej perspektywie czasu staje się nudna. Osoby ją wykonujące mają wrażenie, że stoją w miejscu, nie rozwijają się. Warto pomyśleć nad zadaniami dla pracowników, które byłyby jednocześnie ciekawe, a z drugiej strony odpowiadały ich umiejętnościom.

Nie ma motywacji bez sprawnego zarządzania

Jeżeli źle zarządzamy naszą firmą, możemy się spodziewać spadku motywacji pracowników. Do przełożonych należy zapewnienie pracownikom takich zadań, żeby każdy wiedział co ma robić, a dodatkowo czuł, że jego praca jest ważna i potrzebna. Pracownicy muszą mieć czas, żeby przygotować się do skomplikowanych zadań. Co więcej nie można zlecać im pracy, której nie będą w stanie wykonać na czas.

Dajmy pracownikom prawo do popełniania błędów

Część pracowników bardzo stresuje się samą świadomością, że mogą popełnić błąd. Stres towarzyszący pracy może skutecznie gasić motywację. Z tego względu przełożeni powinni dawać prawo do popełniania błędów. Unikajmy nerwowych sytuacji i karania pracowników, którzy pomimo najlepszych starań pomylili się. Człowiek, który ma świadomość, że w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak będzie miał możliwość poprawy i nie zostanie zwolniony pracuje zdecydowanie efektywniej.

Sprecyzujmy ścieżkę kariery każdego pracownika 

Motywacja pracowników będzie o wiele większa, gdy będą mieli świadomość etapów swojej kariery. Możliwość awansu sprawia, że większość ludzi chce pracować ciężej, a praca przynosi im wiele satysfakcji.

Chwalenie pracowników

Warto zdawać sobie sprawę, że zwykła pochwała może zmotywować pracownika do intensywnej pracy. Istnieją badania, które sugerują, że nawet połowa pracowników byłaby gotowa zmienić pracę na taką, w której by ich doceniono. Choć wymaga to nieco czasu i uwagi, dobrze jest dziękować pracownikom za każde wykonane zadanie. Jeżeli nie możemy zrobić tego osobiście, wyślijmy maila.

Elastyczne godziny pracy

Czynnikiem, który może motywować pracowników są elastyczne godziny pracy. Takie rozwiązanie cieszy się popularnością zwłaszcza wśród osób, które mają rodziny. Możliwość wyjścia z pracy w połowie dnia i odrobienie zaległości wieczorem lub w weekend pozwala pracownikom załatwić wiele ważnych dla nich spraw. W efekcie nie czują się oni przywiązani do biura. Ciekawym rozwiązaniem jest umożliwienie zatrudnionym w firmie osobom pracy zdalnej przez dzień lub dwa dni w tygodniu.

Dobra atmosfera w pracy

Problemem w wielu polskich firmach jest zła atmosfera w miejscu pracy. Toksyczni przełożeni i współpracownicy mogą zniechęcić do pracy nawet wówczas, gdy wynagrodzenie jest dla pracownika satysfakcjonujące. Jeżeli docierają do nas sygnały, że atmosfera w naszej firmie jest zła, możemy zatrudnić psychologa, który pomoże nam rozwiązać ten problem.

Pozytywny wpływ na atmosferę ma również integracja pracowników. Dobrym rozwiązaniem może okazać się zorganizowanie wyjazdu integracyjnego lub choćby wspólnych zajęć dla pracowników.

Możliwość spożywania posiłków w miejscu pracy

Dla części osób duże znaczenie ma obecność stołówki lub możliwość skorzystania z firmowego cateringu. Jest to duże udogodnienie, gdyż wielu pracowników nie ma czasu na przygotowywanie posiłków w domu, przez co na co dzień odżywiają się źle.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox