Naturopata – obowiązki, wynagrodzenie, jak zostać naturopatą

Naturopata to specjalista posiadający wiedzę dotyczącą leczenia metodami naturalnymi. Ważnym elementem jego pracy jest propagowanie kontaktu z naturą i aktywności fizycznej. Jaki jest szczegółowy zakres obowiązków naturopaty? Jakie kompetencje są potrzebne, żeby rozpocząć pracę w tym zawodzie? Ile zarabiają naturopaci?

Naturopata – podstawowe informacje

Naturopata (nazywany również terapeutą manualnym, zielarzem, doradcą do spraw żywienia i suplementacji czy terapeutą medycyny niekonwencjonalnej) to specjalista, który posiada kompetencje do dokonania oceny terapeutycznej, a następnie wyboru konkretnych technik przywracania zdrowia. Specjalista ten posiada szeroką wiedzę z zakresu dietetyki i suplementacji, naturopatii, tradycyjnej medycyny ludowej, psychologii, hipnoterapii, terapii manualnych. Przyjmuje, że relacje rodzinne i społeczne mają ogromny wpływ na stan zdrowia i kondycję psychiczną człowieka. Szczegółowy zakres obowiązków naturopaty to między innymi: określenie kondycji psychofizycznej pacjenta, przeprowadzanie analizy dokumentacji diagnoz innych specjalistów, wybór postępowania terapeutycznego, współpraca z innymi specjalistami opiekującymi się pacjentem. Naturopata musi na bieżąco obserwować stan zdrowia osoby korzystającej z jego usług, wydawać opinie dotyczące przebiegu i rokowań terapii, opracowywać, a następnie weryfikować narzędzia badawcze do diagnozy terapeutycznej. W zakres kompetencji naturopaty wchodzi stosowanie terapii manualnych, zalecanie konkretnych ćwiczeń rozluźniających i oddechowych, prowadzenie poradnictwa w obszarze diety i suplementacji. Naturopata doradza pacjentom i edukuje w zakresie prawidłowych relacji rodzinnych, stylu życia zgodnego z naturą, stosuje muzykoterapię, bajkoterapię, hipnoterapię. Ważnym elementem pracy naturopaty jest prowadzenie dokumentacji terapeutycznej. Doświadczeni naturopaci mogą kierować placówkami terapii naturalnych, kształcić osoby wykonujące inne zawody paramedyczne, prowadzić prace badawcze w zakresie naturopatii.

Każdy naturopata musi posiadać kompetencje do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jak zostać naturopatą?

Żeby wykonywać zawód naturopaty należy posiadać świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski (dyplom otrzymuje się po zdaniu egzaminu organizowanego przez izby rzemieślnicze). Szkolenia dla naturopatów prowadzą też ośrodki doskonalenia zawodowego. Stosowne wykształcenie można zdobyć również na studiach podyplomowych.

Część pracodawców wymaga on naturopatów znajomości języków obcych (a w szczególności języka angielskiego) i posiadania prawa jazdy kategorii B (dotyczy do zwłaszcza pracowników, którzy dojeżdżają do swoich klientów).

Naturopata – jak wygląda jego środowisko pracy

Praca naturopaty odbywa się przede wszystkim w pomieszczeniach, choć część specjalistów prowadzi także zajęcia w plenerze. Naturopaci pracują zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach dziennych. Jednocześnie czas ich pracy często nie jest ściśle regulowany (dotyczy to zwłaszcza naturopatów prowadzących własne działalności gospodarcze).

Jakie cechy musi posiadać kandydat na naturopatę?

Od kandydatów na naturopatów wymaga się wysokich kompetencji interpersonalnych. Osoby także powinny się także wyróżniać kulturą osobistą. Naturopata musi być komunikatywny, posiadać zdolność przekonywania. Jest to praca, która wymaga samodzielności i nastawienia na rozwiązywanie problemów.

Kandydaci, którzy zamierzają wykorzystywać w swojej pracy takie techniki jak na przykład masaż powinni charakteryzować się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną.

Naturopata – zarobki

Zarobki osób wykonujących zawód naturopaty oscylują wokół średniej krajowej. Przy czym najlepsi, cieszący się uznaniem specjaliści zarabiają znacznie więcej. Warto podkreślić, że wysokość wynagrodzenia naturopaty zależy od jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, popularności, dyspozycyjności czasowej, formy zatrudnienia. Firmy prywatne często płacą swoim pracownikom więcej niż przedsiębiorstwa publiczne. Dodatkowo założenie własnej działalności gospodarczej (przy założeniu, że możemy liczyć na stałych klientów) wiąże się z awansem finansowym. Duże znaczenie ma także region zatrudnienia i sytuacja na lokalnym rynku pracy.

Naturopata – jak znaleźć pracę?

Osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu naturopaty mogą szukać zatrudnienia w ośrodkach profilaktyki zdrowia, stowarzyszeniach i fundacjach, domach seniora, gabinetach terapeutycznych, placówkach leczenia uzdrowiskowego, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach oświatowych, ośrodkach terapii uzależnień.

Jako, że w zawodzie naturopaty liczy się popularność, warto jest rozważyć korzystanie z mediów społecznościowych, które posłużą nam do dzielenia się sukcesami zawodowymi i edukowania. Ważne jest też, żeby poświęcić czas na napisanie profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. Postarajmy się, żeby nasze dokumenty były tworzone pod konkretną ofertę pracy – w ten sposób zdecydowanie łatwiej będzie nam przedstawić się jako kandydaci idealni na dane stanowisko.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox