Optometrysta – kim jest, jakie są jego obowiązki, zarobki, jak zostać optometrystą?

Optometrysta to specjalista, którego możemy spotkać w gabinetach optometrycznych, salonach optycznych czy prywatnych gabinetach optycznych. W swojej pracy posługuje się on specjalistycznym sprzętem do badania oczu. Co warto wiedzieć o pracy optometrysty? Jakie badania może on dla nas wykonać? Jak zostać optometrystą? Ile zarabiają przedstawiciele tego zawodu?

Optometrysta – kto to taki?

Optometrystą nazywamy absolwenta studiów wyższych na kierunku optometria. Specjalista ten zajmuje się szeroko rozumianą problematyką widzenia. Jej głównym celem jest korekcja wad wzroku u klienta. W gabinecie tego specjalisty przeprowadzimy dokładne badanie wzroku. Na podstawie wywiadu i badań optometrysta może stwierdzić wystąpienie zaburzeń, z którymi kieruje nas do innych specjalistów. Do optometrysty warto wybrać się gdy potrzebujemy dobrać odpowiednie dla siebie okulary lub soczewki kontaktowe. Specjalista ten współpracuje z lekarzem okulistą.

Jak zostać optometrystą?

Osoba zainteresowana karierą w zawodzie optometrysty może zdobyć uprawnienia do jego wykonywania na dwa sposoby. Pierwszym jest ukończenie licencjackich i magisterskich studiów wyższych na tym kierunku (optometria jest wykładana między innymi na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu). Jeżeli mamy już wyższe wykształcenie i nie chcemy poświęcać wielu lat na edukację, możemy zdecydować się na studia podyplomowe (kierunek ten dostępny jest między innymi na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu). Studia podyplomowe to 600 godzin kształcenia zawodowego.

W programie studiów wyższych na kierunku optometria znajdują się takie przedmioty jak: biofizyka i statystyka medyczna, badania optometryczne, soczewki kontaktowe, fizyka procesu widzenia, terapie widzenia, patofizjologia człowieka, badanie refrakcji, optometria kliniczna. Studenci muszą zaliczyć również obowiązkowe praktyki.

Gdzie pracują optometryści?

Absolwenci optometrii mogą znaleźć zatrudnienie na oddziałach okulistycznych, w salonach optycznych, w zakładach zajmujących się projektowaniem i produkcją soczewek i sprzętu optycznego. Część absolwentów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej (co jednak wiąże się z dużymi inwestycjami.

Jakie wymagania powinien spełniać kandydat na optometrystę?

Optometrysta ma bezpośredni kontakt z pacjentami, co sprawia, że w jego zawodzie liczą się nie tylko techniczne umiejętności, ale również kompetencje miękkie. Osoba pragnąca podjąć pracę w tym zawodzie musi mieć wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne. Powinna być empatyczna, posiadać zdolność przekonywania, taktowna, cierpliwa (będzie pracować zarówno z osobami dorosłymi, jak i dziećmi czy seniorami).

W zawodzie optometrysty ważna jest także samodzielność, sprawność manualna, umiejętność myślenia analitycznego, spostrzegawczość, umiejętność kojarzenia faktów, podzielność uwagi, dobra pamięć, zrównoważenie emocjonalne. Optometryści, którzy decydują się na prowadzenie zakładów optycznych muszą być świetnie zorganizowani i potrafić zarządzać personelem.

Praca optometrysty zaliczana jest do prac lekkich. Wykonuje się ją gównie w pozycji siedzącej. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że wiąże się ona z ogromną odpowiedzialnością, co może generować stres.

Jeżeli chodzi o warunki fizyczne, kandydat na optometrystę musi mieć doskonały wzrok (ważne jest między innymi prawidłowe rozróżnianie barw), dobry słuch, czucie dotykowe, bardzo dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.

Optometrysta powinien odczuwać potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych.

Jakie są przeciwwskazania do wykonywania zawodu optometrysty?

Zawodu optometrysty nie mogą wykonywać osoby posiadające wady wzroku i słuchu, których nie da się skorygować, zaburzenia równowagi, zaburzenia zmysłu dotyku, dysfunkcje kończyn górnych (jednocześnie dysfunkcje kończyn dolnych nie są przeciwwskazaniem), choroby układu nerwowego.

Ile zarabiają optometryści?

Zarobki w zawodzie optometrysty należą do przeciętnych. Osoby zatrudnione w tym zawodzie zazwyczaj osiągają wynagrodzenie w wysokości średniej krajowej. Należy pamiętać, że wynagrodzenie w tym zawodzie jest uzależnione od miejsca zatrudnienia, wykształcenia, doświadczenia. Optometryści prowadzący własne gabinety mogą zarabiać znacznie więcej niż osoby zatrudnione na etacie.

Optometrysta – jak szukać pracy?

Znalezienie satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy w zawodzie optometrysty nie jest zadaniem najłatwiejszym, jednak praktyka pokazuje, że jak najbardziej możliwym. Zacząć należy od zastanowienia się gdzie chcielibyśmy pracować. Pamiętajmy, że odpowiadanie na ogólnodostępne oferty zamieszczone na portalach ogłoszeniowych nie jest najbardziej efektywne, gdyż robi tak większość kandydatów (w efekcie musimy zmierzyć się z dużą konkurencją). Lepszym rozwiązaniem jest wysyłanie swojego CV do firm, które mogą potrzebować optometrystów. Mamy największe szanse na pracę, jeżeli dostosujemy swoje CV i list motywacyjny do konkretnej oferty.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox