Pielęgniarka (pielęgniarz) – charakterystyka zawodu, wykształcenie, zarobki

Pielęgniarka to bardzo wymagający zawód, który w Polsce nie jest najlepiej opłacany. Niemniej jednak  kandydatów na studia pielęgniarskie nie brakuje? Co warto wiedzieć o zawodzie pielęgniarki? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zacząć karierę jako pielęgniarka? Jakie są średnie zarobki w tym zawodzie?

Pielęgniarka – kto to taki?

Pielęgniarka jest samodzielnym zawodem medycznym. Osoba zatrudniona na stanowisku pielęgniarki sprawuje szeroko rozumianą opiekę nad pacjentem. Żeby rozpocząć karierę w tym zawodzie należy ukończyć co najmniej 3-letnie studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo. Dodatkowo pielęgniarki mogą zdecydować się na zrobienie specjalizacji. Żeby móc rozpocząć pracę w zawodzie należy posiadać prawo do jego wykonywania stwierdzone przez odpowiednią okręgową radę pielęgniarek i położnych. Zgodnie ze statystykami większość osób zatrudnionych na stanowisku pielęgniarki to kobiety.

Jakie są obowiązki pielęgniarki?

Zakres obowiązków pielęgniarki jest szeroki. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada między innymi za podawanie pacjentowi leków, zmianę opatrunków, przygotowywanie osób chorych do badań i zabiegów, asystowanie lekarzowi w czasie operacji, podawanie tlenu, sprawdzanie takich parametrów jak temperatura ciała czy ciśnienie krwi, wykonywanie iniekcji, informowanie lekarza o stwierdzonych nieprawidłowościach, sporządzanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej stanu chorych, pomaganie pacjentom w czynnościach związanych z higieną osobistą.

Niektóre obowiązki są uzależnione od tego jaką specjalizację posiada dana pielęgniarka.

Jak zostać pielęgniarką?

Osoby zainteresowane pracą w zawodzie pielęgniarki muszą ukończyć studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo. Minimum edukacyjne w przypadku tego zawodu to trwające 3-lata studia licencjackie. Pielęgniarka może kontynuować naukę na 2-letnich studiach magisterskich. Na tym często nauka się nie kończy. Osoby posiadające tytuł magistra mogą zdecydować się na zrobienie specjalizacji, która trwa 2 lata.

Przedmioty, które trzeba zaliczyć w trakcie studiów licencjackich to między innymi: podstawy pielęgniarstwa, podstawowa opieka, promocja zdrowia, badania fizykalne, dietetyka, badania naukowe w pielęgniarstwie, anatomia i fizjologia, biofizyka, genetyka, radiologia, patologia, farmakologia, mikrobiologia, pedagogika, socjologia, psychologia, zajęcia praktyczne.

Pielęgniarki mogą zdecydować się na zrobienie specjalizacji. Do wyboru mają między innymi takie specjalizacje jak: pielęgniarstwo kardiologiczne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, pielęgniarstwo neurologiczne, pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo psychiatryczne, pielęgniarstwo rodzinne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących i wiele innych.

Studia pielęgniarskie w dojrzałym wieku?

Nierzadko zdarza się, że o studiach pielęgniarskich zaczynają myśleć osoby w dojrzałym wieku. Ich sytuacja jest nieco trudniejsza, gdyż zazwyczaj muszą utrzymać się same. Studia pielęgniarskie są bardzo wymagające i organizowane jedynie w trybie dziennym, co oznacza, że studenci mogą mieć problemy z działalnością zarobkową. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że studia pielęgniarskie wiążą się z licznymi praktykami (w ty również praktykami wakacyjnymi). Jeżeli bardzo zależy nam na studiach pielęgniarskich, musimy posiadać środki na utrzymanie się przez co najmniej 3 lata (tyle trwają studia licencjackie). Innym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na edukację w Niemczech. Zapotrzebowanie na personel medyczny w tym kraju jest tak duże, że osoba pragnąca studiować ma możliwość połączenia pracy z nauką – każdego miesiąca student otrzymuje wynagrodzenie, które pozwala mu się utrzymać. Warunkiem podjęcia edukacji w Niemczech jest jednak perfekcyjna znajomość języka niemieckiego.

Ile zarabiają pielęgniarki?

Zarobki w zawodzie pielęgniarki są bardzo niskie. Osoby wykonujące ten zawód (wiążący się z ogromem pracy i wielkim poświęceniem) zarabiają znacznie poniżej średniej krajowej. Na nieco wyższe zarobki mogą liczyć pielęgniarki z specjalizacją, jednak ich wynagrodzenie nie jest adekwatne do włożonych nakładów pracy i obciążenia (fizycznego i psychicznego) jakie wiąże się z tym zawodem. Z tego względu wiele polskich pielęgniarek decyduje się na emigrację.

Gdzie pracują pielęgniarki?

Pielęgniarki znajdują zatrudnienie w szpitalach i poza nimi. Część absolwentów pielęgniarstwa pracuje w szkołach, żłobkach, hospicjach, zakładach pomocy społecznej, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, różnego rodzaju zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Jak znaleźć pracę w zawodzie pielęgniarki?

Pierwszym krokiem jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy w zawodzie pielęgniarki jest napisanie dobrego CV i listu motywacyjnego. Możemy szukać zatrudnienia na stronach przeznaczonych dla pielęgniarek, a także na popularnych portalach pracy. Zdecydowanie jest pisać do placówek, w których chcielibyśmy pracować, nawet w sytuacji, gdy nie prowadzą one w tej chwili rekrutacji. Istnieje prawdopodobieństwo, że osoby odpowiedzialne za rekrutację odezwą się do nas, gdy będą potrzebowały nowego pracownika.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox