PIT 37 – Rozlicz się z przychodów opodatkowanych przez Internet

Nie od dziś wiadomo, że z tytułu działalności gospodarczej konieczne jest częstsze współpracowanie z urzędami. Przykładem jednego z nich jest Urząd Skarbowy. Ministerstwo finansów nakłada na przedsiębiorców sporządzenia imiennej informacji podatkowej, które przekazuje się właśnie do Urzędu skarbowego.

Również jako zwykli pracownicy musimy wywiązywać się z obowiązków społecznych i jednym z nich jest rozliczenie pit, czyli deklaracji podatkowej. W takowej deklaracji należy uwzględnić między innymi wysokość przychodów ewidencjonowanych, które otrzymaliśmy z tytułu umowy z pracodawcą.

Rozliczenie z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych

Jednym z często zadawanych pytań jest to, które przychody zwolnione są z podatku, a które koniecznie należy w zeznaniu podatkowym uwzględnić. FGŚP to jedno ze świadczeń przedemerytalnych, które wzbudzają wiele wątpliwości u osób, które chcą rzetelnie rozliczyć się z tytułu stosunku pracy nakładczej.

Zeznanie podatkowe dotyczy wszystkich, którzy uzyskali przychody ze stosunku służbowego, w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej, zasiłków przedemerytalnych, praw autorskich. W podatku dochodowym uwzględnia się również przychody z innych źródeł położonych na terytorium naszego kraju i są to przychody, które podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Ważnym aspektem jest też to, że chodzi o przychody uzyskane wyłącznie za pośrednictwem płatnika zobligowanego do sporządzenia imiennej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu.

Rozlicz podatek dochodowy przez sieć

Od kilku lat jest tak, że przychody podlegające opodatkowaniu w danym roku podatkowym możemy rozliczyć online. Formularz PIT 37 nie musi być wypełniany ręcznie w placówce urzędów skarbowych. Wybierając e pit możesz rozliczyć się z deklaracji pit 37 w mgnieniu oka. Żeby prawidłowo złożyć deklarację pit, nie musimy już prosić pracodawców o przekazanie nam pisemnej wersji PIT, który będzie nam niezbędny do celów podatkowych.

Pracodawcy również mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczącego swoich pracowników. W takim zeznaniu rocznym PIT uwzględnia się również wysokość ubezpieczenia społecznego, pełnienia obowiązków społecznych, rozliczenie straty itp.PIT 37 online uwzględnia również rozliczenie wspólnie dla małżonków rozliczających się za pośrednictwem płatników z europejskiego obszaru gospodarczego albo zagranicznego pracodawcy. Z tytułu członkostwa Polski w UE sporo się zmieniło w kwestiach rozliczenia pit. Pracując w państwie członkowskim unii europejskiej możemy legalnie rozliczać się z US.

Prosty formularz deklaracji PIT

Program pit w wersji online to duże ułatwienia dla osób fizycznych pracujących na etacie. Warto wiedzieć o tym, że podatnicy rozliczający się pobranych składek mogą korzystać także z różnych ulg podatkowych. Korzyścią dla małżeństw bywa również wspólne rozliczenie. Wówczas podstawa obliczenia podatku przybiera nieco inną formę i rodzice nie doliczają dochodów małoletnich dzieci.

Ile mamy czasu na złożenie deklaracji podatkowej?

Formularz pit i składane deklaracje pit dotyczą świadczeń wypłaconych za poprzedni rok podatkowy. Polski Ład w bardzo dużym stopniu zmienił kwestie dotyczące stawki podatku z działalności wykonywanej osobiście czy z zasiłków pieniężnych pochodzących z innych źródeł. Warto zapoznać się z nowymi ustaleniami. Inne terminy dotyczą przedsiębiorców a inne osób fizycznych, które pracują na etacie i rozliczają się na podstawie pośrednictwa płatnika.

Pamiętaj o terminach składania deklaracji

Jeśli z jakiegoś powodu nie uda nam się złożyć deklaracji dotyczącej przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym to musisz wiedzieć, że grożą za to sankcje. Najczęściej Urzędy Skarbowe podchodzą z wyrozumiałością do podatników. Jednak prawo mówi wyraźnie, że za zwlekanie ze składaniem deklaracji mogą zostać nałożone na nas kary.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox