Praca w ochronie środowiska – co musisz o niej wiedzieć?

Zawody związane z ochroną środowiska wydają się bardzo przyszłościowe. Niemal cały nasz kraj zmaga się z problemem smogu, morza i oceany są pełne plastiku i różnego rodzaju odpadów. Codzienna działalność człowieka ma destrukcyjny wpływ na środowisko. Wszystko to sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się ochroną środowiska jest duże. Jakie są zawody związane z ochroną środowiska? Jakie są przeciętne zarobki w tej branży?

Perspektywy zawodowe dla absolwentów ochrony środowiska

Żeby zawodowo zajmować się ochroną środowiska warto jest ukończyć studia kierunkowe (ochrona środowiska wykładana jest współcześnie na większości polskich uczelni, kierunek ten można także studiować za granicą).

Studenci ochrony środowiska mogą wybrać różne specjalizacje. A wśród nich między innymi: zarządzanie ochroną środowiska, systemy ochrony środowiska, technologie ochrony środowiska, ochrona i kształtowanie zasobów wodnych, gospodarka odpadami, ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, odnawialne źródła energii, ochrona i kształtowanie krajobrazu, ochrona środowiska w motoryzacji, ochrona zasobów faunistycznych, proekologiczne systemy ochrony żywności.

Studia na kierunku ochrona środowiska pozwalają zdobyć wiedzę dotyczącą wpływu działalności technicznej, leśnej i rolniczej na środowisko, procesów biologicznych i fizykalno-chemicznych w środowisku przyrodniczym, technologii stosowanych w ochronie środowiska, instrumentów ekonomicznych i prawnych w ochronie środowiska, technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem. Dodatkowo studia oferują wiele godzin zajęć praktycznych.

Osoby posiadające dyplom magistra ochrony środowiska mogą liczyć na zatrudnienie między innymi w: administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, mediach, placówkach służby zdrowia, zakładach przemysłowych, firmach konsultingowych, narodowym funduszu, a także wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, instytucjach edukacyjnych i instytutach naukowych, rolnictwie, zakładach przemysłowych, firmach budowlanych i biurach projektów, laboratoriach lub stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska naturalnego, inspektoratach ochrony środowiska.

Zawody związane z ochroną środowiska mogą wykonywać absolwenci takich kierunków jak chemia, biotechnologia, biologia i pokrewnych.

Osoby zainteresowane tematyką ochrony środowiska i zamierzające szukać pracy z nią związanej nie muszą kończyć studiów wyższych. Inną drogą do zatrudnienia jest ukończenie technikum o profilu ochrona środowiska. Technik ochrony środowiska może starać się o zatrudnienie w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, składowiskach i sortowniach odpadów, zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych przyczyniających się do zanieczyszczenia środowiska, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, a także prywatnych zakładach specjalistycznych.

Jakie są obowiązki specjalisty do spraw ochrony środowiska?

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw ochrony środowiska może być odpowiedzialna za: opracowywanie i udział firmowej polityce dotyczącej ochrony środowiska, opiniowanie inwestycji firmy w zakresie ochrony środowiska, a także udział w pozyskiwaniu środków finansowych na ich realizację, pozyskiwanie, weryfikację, a także aktualizację decyzji w zakresie ochrony środowiska (mogą one dotyczyć takich spraw jak emisja gazów i pyłów, czy gospodarowanie odpadami).

Pracownik zatrudniony na tym stanowisku dokonuje oceny, czy działania firmy są zgodne z wymogami prawnymi i wymaganiami klientów dotyczącymi ochrony środowiska, prowadzi dokumentację związaną z ochroną środowiska, koordynuje realizację zaplanowanych działań związanych z ochroną środowiska, sugeruje podejmowanie działań mających zminimalizować negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Do jego zadań może należeć również prowadzenie szkoleń związanych z ochroną środowiska, rozliczanie wydatków firmy na ochronę środowiska, reprezentowanie przedsiębiorstwa (w zakresie ochrony środowiska) przed organami kontrolnymi i administracyjnymi.

Wynagrodzenia w ochronie środowiska

Zastanawiając się nad karierą w ochronie środowiska nie można pominąć kwestii wynagrodzeń. Jak w każdej branży i tu pensje pracowników są mocno zróżnicowane. Zgodnie z aktualnymi statystykami pracownicy ochrony środowiska mogą liczyć na wynagrodzenie przekraczające średnią krajową.

Jak szukać pracy w ochronie środowiska?

Większość osób szukających zatrudnienia w ochronie środowiska rozpoczyna od wyszukiwarki internetowej. Pamiętajmy jednak, że ogłoszenia trafiające na najpopularniejsze portale pracy są najbardziej rozchwytywane. Zdecydowanie skuteczniejszą strategią jest znalezienie firm, które mogą potrzebować specjalistów od ochrony środowiska i wysłanie im swojego CV i listu motywacyjnego. Dane kontaktowe dla działu rekrutacji znajdziemy na stronach internetowych firm w działach „praca”, „kariera”, czy „dołącz do nas”.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox