Prawnik – charakterystyka zawodu, jak zostać prawnikiem

Prawnik to współcześnie zawód cieszący się dużym zainteresowaniem. Wiele osób decyduje się na karierę prawnika, gdyż kojarzy się ona z prestiżem i wysokimi zarobkami. Jak jest naprawdę? Kto może zostać prawnikiem? Jak wyglądają wynagrodzenia w tym zawodzie?

Prawnik – kto to taki?

Prawnikiem określamy osobę, która ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawo (tego typu studia oferowane są przez uczelnie państwowe i prywatne). Edukacja prawnika zazwyczaj nie kończy się na studiach magisterskich. Ich absolwenci decydują się zazwyczaj na ukończenie aplikacji, a następnie zdanie egzaminu zawodowego. W Polsce dostępne są aplikacje: radcowska (trwa 3 lata), adwokacka (trwa 3 lata), prokuratorska (trwa 3 lata), sędziowska (trwa 3 lata), kuratorska (trwa rok), notarialna (trwa 3,5 roku), komornicza (trwa 2 lata), rzecznikowska (trwa 3 lata), legislacyjna (trwa rok). Żeby dostać się na aplikację absolwent prawa musi zdać egzamin składający się ze 150 pytań dotyczących między innymi prawa cywilnego, karnego czy konstytucyjnego.

Gdzie pracują prawnicy?

Absolwenci prawa mogą liczyć na pracę w kancelariach adwokackich, bankach, kancelariach notarialnych, a także wszystkich firmach korzystających na bieżąco z porad prawnych.

Jakie są zalety pracy prawnika?

Zalety i wady pracy prawnika zależą w dużej mierze od jego specjalizacji i instytucji, w której jest zatrudniony. Duża część osób decyduje się na studiowanie prawa, gdyż zawód ten wiąże się z prestiżem społecznym (ludzie szanują prawników, gdyż nigdy nie wiedzą kiedy będą zmuszeni skorzystać z ich pomocy). Wielu prawników może liczyć na zarobki znacznie przekraczające średnią krajową. Ci najlepsi często stają się zamożnymi ludźmi

Dla wielu osób zaletą zawodu prawnika jest fakt, że jest on bardzo rozwojowy. Absolwent prawa, który nie chce „wypaść z obiegu” musi stale doskonalić swoje umiejętności. Do zalet można zaliczyć również poczucie sensu. W pracy prawnika możliwa jest satysfakcja z pomagania innym ludziom, robienia czegoś dobrego.

Trzeba przyznać, że praca prawnika może być ciekawa i angażująca intelektualnie. Dla wielu przedstawicieli tego zawodu praca jest czymś więcej niż tylko zarabianiem pieniędzy.

Osoby wykonujące zawód prawnika poznają na co dzień wielu ciekawych ludzi.

Jakie są wady pracy prawnika?

Praca prawników nie jest tak idealna, jak się niektórym wydaje. Należy zdawać sobie sprawę, że uczelnie wyższe każdego roku wypuszczają na rynek tysiące przedstawicieli tego zawodu. Rezultatem jest duża konkurencja. Osoby, które chcą mieć klientów i dobrze zarabiać muszą się naprawdę bardzo starać.

Warto wspomnieć, że edukacja prawna trwa bardzo długo. Osoba, która chce zacząć zarabiać jako prawnik musi ukończyć 5-letnie studia magisterskie, a następnie zrobić specjalizację (co w przypadku notariuszy będzie trwać co najmniej 3,5 roku). Do tego zarobki początkujących prawników nie należą do najwyższych. Osoby, które zaczynają swoją przygodę z tym zawodem mogą mieć wrażenie, że trud włożony w edukację im się nie zwraca.

Dla wielu osób problemem będzie odpowiedzialność jaka wiąże się z pracą prawnika. Przedstawiciel tego zawodu jest często odpowiedzialny za los swojego klienta, co może rodzić duży stres.

Niektórzy uznają, że wadą tego zawodu jest konieczność ciągłego kształcenia. Prawnik musi być na bieżąco z przepisami prawa, które dość często się zmieniają. Osoba taka musi więc pracować również po godzinach, co może być trudne do pogodzenia z życiem rodzinnym.

Jakie cechy charakteru powinien mieć prawnik?

Musimy zdawać sobie sprawę, że nie każdy będzie dobrym prawnikiem. Do wykonywania tego zawodu konieczne jest posiadanie określonych cech charakteru. Dobry prawnik powinien mieć zwiększoną odporność na stres, gdyż stresujące sytuacje są w jego zawodzie normą. Niezbędne są również wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne.

Prawnik musi być osobą dyskretną – jest to warunkiem budowania pozytywnych relacji z klientem. Osoba zatrudniona jako adwokat nie może oceniać swojego klienta, oczekuje się od niej pełnej niezależności od osądów i opinii innych ludzi.

Żeby odnieść sukces w zawodzie prawnika trzeba być osobą dociekliwą, pewną siebie, nastawioną na rozwiązywanie problemów, ponadprzeciętnie inteligentną, bystrą, zaangażowaną. Konieczna jest rzetelność, kompetencja, sumienność, chęć nieustannego poszerzania i uaktualniania swojej wiedzy. W zawodzie prawnika ważna jest także empatia, gdyż musi on zrozumieć emocje innych ludzi.

CV i list motywacyjny w zawodzie prawnika

Żeby dostać wymarzoną pracę w zawodzie prawnika musimy przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny. Każdego roku na rynku pracy pojawiają się tysiące absolwentów prawa, co sprawia, że konkurencja w tym zawodzie jest duża. Zwiększymy swoje szanse otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną, jeżeli dostosujemy CV i list motywacyjny do konkretnej oferty pracy. Unikajmy wysyłania tego samego kompletu dokumentów wszystkim potencjalnym pracodawcom. Dobrym rozwiązaniem jest nieograniczanie się do odpowiadania na oferty pracy, ale też aktywne szukanie zatrudnienia. Możemy napisać do firm, w których chcielibyśmy pracować nawet gdy nie prowadzą one rekrutacji w danym momencie.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox