Rekrutacja pracowników – dlaczego kandydat nie zostaje przyjęty?

Problemem wielu osób, które regularnie chodzą na rozmowy kwalifikacyjne jest fakt, że często nie zdają sobie sprawy dlaczego ich kandydatury są odrzucane. W efekcie nie wiedzą one co zrobić, jak się przygotować, żeby następnym razem wypaść lepiej. Są osoby, które znajdują pracę w ciągu kilku dni, a także takie, które bezskutecznie szukają jej miesiącami. Poniżej podajemy najczęstsze przyczyny odrzucania kandydatów do pracy.

Firma przyjmuje własnego pracownika

Bardzo często zdarza się, że kandydaci ubiegający się o pracę nie otrzymują jej, gdyż firma decyduje się na zatrudnienie na danym stanowisku kandydata, który już w niej pracuje. Taki kandydat jest „bezpieczniejszy”, gdyż kierownictwo miało okazję poznać jego możliwości i wie czego się po nim spodziewać. Taki kandydat jest często lepiej przygotowany do pracy, nie wymaga wielu szkoleń. Zna on ludzi w firmie, a niekiedy również partnerów zewnętrznych.

Kandydat biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej może zapytać rekrutera, czy w procesie rekrutacji biorą udział również kandydaci będący już pracownikami danej firmy. Wówczas ewentualny powód odrzucenia kandydatury będzie jasny.

Kandydaci z polecenia 

Jeżeli nie otrzymałeś pracy, a byłeś świetnie przygotowany i wydawało ci się, że rozmowa kwalifikacyjna wypadła fantastycznie, być może firma zdecydowała się przyjąć kandydata poleconego przez swojego pracownika. Firmy chętnie przyjmują osoby z polecenia, gdyż stwarzają one mniejsze ryzyko (ktoś zaufany ręczy za to, że będą one dobrymi pracownikami).

Zewnętrzne działania firmy

Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że przedsiębiorstwo może otworzyć procedurę rekrutacyjną, a następnie ją zamknąć bez wyboru kandydata do pracy. Może się tak zdarzyć, kiedy firma decyduje się na skorzystanie z usług partnera zewnętrznego, rozdzieli pracę na kilka zatrudnionych już osób, zostanie zmuszona do ograniczenia budżetu i będzie szukać oszczędności. Jak widać nie zawsze rezygnacja z kandydata jest spowodowana jakimiś brakami z jego strony.

Częste zmiany pracy

W polskich realiach zdarza się, że częste zmiany pracy zniechęcają pracodawców do potencjalnego kandydata. Rekruterzy są zdania, że częste zmiany pracy to sygnał ostrzegawczy. Istnieje bowiem duże ryzyko, że kandydat i z tej pracy zrezygnuje szybko (a to wiąże się z ponownymi wydatkami na szkolenia i cały proces rekrutacyjny). Zdarza się, że firmy podpisują z rekruterami umowę zakładającą, że gdy wybrana osoba zrezygnuje z pracy w konkretnym przedziale czasowym, firma rekrutacyjna będzie zobowiązana do szukania nowego pracownika za darmo.

Kandydaci wielozadaniowi

Zdarza się, że przyczyną odrzucania kandydatur pracowników jest ich wielozadaniowość. Są osoby, które mają doświadczenia w wielu różnych branżach. Nie wszystkim pracodawcom to odpowiada. Są i tacy, którzy uważają, że kandydat specjalizujący się we wszystkim, w praktyce nie zna się na niczym.

Wygórowane wymagania

Jedną z przyczyn, dla których część kandydatów bezskutecznie szuka pracy miesiącami są wygórowane wymagania. Co więcej ludzie tacy zazwyczaj wymagają od innych znacznie więcej niż od siebie. Znakiem rozpoznawczym takich osób może być spóźnianie się, niezwykle rzadkie używanie zwrotów takich jak „dziękuję”. Wymagający kandydaci często na samym początku rozmowy kwalifikacyjnej pytają o urlop, wysokość wynagrodzenia, możliwości rozwoju. Natomiast bardzo mały nacisk kładą na pokazanie potencjalnemu pracodawcy korzyści, które mogą mu zaoferować.

Złe relacje z rekruterem 

Porażki w poszukiwaniu pracy mogą wynikać z braku dbałości o relacje z rekruterem. Jeżeli kandydat starający się o pracę traktuje rekrutera z góry, nie okazuje mu szacunku, na każdym kroku podkreśla jego niekompetencję, istnieje małe prawdopodobieństwo, że pracownik odpowiedzialny za rekrutację wybierze akurat tego kandydata. Dotyczy to szczególnie stanowisk, w przypadku których duży nacisk kładzie się na relacje interpersonalne. Osoba ubiegająca się o pracę powinna zdać sobie sprawę, że dobre relacje z rekruterami mogą otworzyć wiele drzwi.

Nieumiejętność pogodzenia się z hierarchią w firmie

Poważnym problemem wielu osób szukających pracy są trudności w ułożeniu pozytywnych relacji ze swoim szefem. Niestety jest to bardzo ważne. Otwarte konflikty z przełożonymi mogą bardzo zaszkodzić naszej karierze zawodowej. Warto pamiętać, że w przyszłości możemy być zmuszeni do poproszenia byłego szefa o referencje.

CV lub/i list motywacyjny nie zwróciły uwagi rekrutera

Może się zdarzyć, że nasze CV lub list motywacyjny okazały się mało interesujące dla osoby prowadzącej rekrutację. Dotyczy to szczególnie tych stanowisk, o które ubiegają się setki kandydatów. Osoby, które mają problem ze stworzeniem CV lub dobrego listu motywacyjnego mogą skorzystać z pomocy profesjonalistów w tym zakresie.

Konkurencja była zbyt silna 

Może się zdarzyć, że nie dostaniemy wymarzonej pracy (pomimo kompetencji i doświadczenia), gdyż oprócz nas o to samo stanowisko ubiegały się osoby z lepszym wykształceniem lub dłuższym doświadczeniem w podobnej pracy.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox