Rozmowa kwalifikacyjna: cechy charakteru i osobowości

Osoba, która zamierza pracować z ludźmi musi zdawać sobie sprawę jak różnorodni jesteśmy. Nie należy liczyć, że inni będą myśleć w taki sposób jak my. Opanowanie podstaw psychologii z pewnością pozwoli nam lepiej rozumieć innych ludzi, podejmować z nimi satysfakcjonującą współpracę i w razie potrzeby – rozwiązywać konflikty. O cechach charakteru będziemy pisać także w CV.

Cechy charakteru – podstawowe informacje

Posiadamy różne cechy charakteru, które zebrane w całość składają się na naszą osobowość. Warto zdawać sobie sprawę, że cechy charakteru zaczynają kształtować się już w okresie dzieciństwa, nie oznacza to jednak, że nabywamy je raz na zawsze. Pod wpływem różnych osób i sytuacji mogą się one zmieniać.

Nasz charakter jest po części uwarunkowany predyspozycjami genetycznymi. Bardzo duży wpływ mają na niego takie czynniki jak wychowanie, nasze doświadczenia, środowisko społeczno-kulturowe, w jakim dorastaliśmy.

Wiele mówi się o pozytywnych i negatywnych cechach charakteru, jednak tak naprawdę trudno jednoznacznie je zaklasyfikować. Może się zdarzyć, że określona cecha w pewnych okolicznościach, czy określonym środowisku będzie uważana za pozytywną. Natomiast w innych warunkach zostanie zaklasyfikowana jako negatywna. Wiele zależy od osoby oceniającej.

Kandydat wybierający się na rozmowę o pracę musi pamiętać, że nie wszystkie cechy, które w jego środowisku uważane są za pozytywne, będą tak samo odebrane przez rekrutera. Jest to szalenie ważne przy okazji często powtarzających się pytań o mocne i słabe strony potencjalnego pracownika. Zanim więc zaczniemy opowiadać o swoich zaletach i wadach, zastanówmy się jakie cechy powinien posiadać idealny kandydat na stanowisko, o które się ubiegamy.

Cechy charakteru uważane za pozytywne

Za pozytywne uważa się takie cechy charakteru, które pozwalają nam płynnie funkcjonować w społeczeństwie i nawiązywać dobre (satysfakcjonujące dla obu stron) relacje z innymi ludźmi. Pozytywne cechy to między innymi: życzliwość, wyrozumiałość, asertywność, uprzejmość, uczciwość, zdyscyplinowanie, troskliwość, pracowitość, samodzielność, obowiązkowość, szczerość, wiarygodność, wielkoduszność, gościnność, punktualność, komunikatywność, empatia, lojalność, czy bezinteresowność.

Tak jak przypuszczamy cechy te nie w każdym środowisku będą pożądane. Nie w każdej sytuacji też będą na miejscu. Przykładowo szczerość może być bardzo ceniona w pewnych środowiskach, zdarza się jednak, że mówienie dokładnie tego co myślimy ściąga na naszą głowę poważne kłopoty.

Cechy charakteru uważane za negatywne

Do negatywnych cech charakteru zalicza się często: porywczość, gwałtowność, rozrzutność, zarozumiałość, wyrachowanie, zrzędliwość, wścibstwo, zachłanność, uległość, roztargnienie, skąpstwo, wulgarność, tchórzostwo, podejrzliwość, obłuda, opryskliwość, okrucieństwo, niecierpliwość, nieszczerość, mściwość, małostkowość, nieczułość, łakomstwo, konformizm, lekkomyślność, łatwowierność, lenistwo, impulsywność, gadulstwo, hipokryzja, kłótliwość, despotyzm, fanatyzm, egoizm, cynizm, chciwość, bezczelność, bezwzględność, arogancja, chamstwo.

Choć powyższe cechy charakteru większość ludzi uznałaby za negatywne, postarajmy wyobrazić sobie dziennikarza, który nie miałby w sobie choć odrobiny bezczelności, wścibstwa i podejrzliwości. Prawdopodobnie tworzone przez niego materiały nie byłyby interesujące dla odbiorców.

Czynniki osobowości, które warto uwzględnić w CV

Do charakterystycznych czynników osobowości zaliczamy ekstrawersję i introwersję. Nasz przyszły pracodawca z pewnością będzie chciał wiedzieć, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami. Istnieją zawody, w których lepiej sprawdzą się introwertycy, są też zajęcia wprost stworzone dla ekstrawertyków.

Czynnikami osobowości są także: neurotyczność (i przeciwstawna do niej stabilność emocjonalna), otwartość na doświadczenie, ugodowość, sumienność.

Dopasowanie cech charakteru do oferty pracy

Choć w CV powinniśmy napisać o swoich cechach charakteru, pamiętajmy, że muszą być one dopasowane do konkretnej oferty pracy. Nawet gdy jesteśmy osobami wielkodusznymi, uczuciowymi, empatycznymi, hojnymi, gościnnymi, czy bezinteresownymi… potencjalnego pracodawcy nie będzie to interesowało, jeżeli ubiegamy się o stanowisko analityka finansowego.

Zanim zaczniemy pisać o cechach charakteru, które posiadamy, dokładnie zastanówmy się nad profilem psychologicznym osoby, która idealnie sprawdziłaby się w zawodzie jaki chcemy wykonywać.

Specjaliści radzą, żeby nie poprzestawać na wymienianiu poszczególnych cech charakteru. Czytanie takiego CV nie będzie dla rekrutera interesujące. Znacznie lepszym pomysłem jest opisanie sytuacji z naszego życia, które potwierdzają, że posiadamy konkretne cechy. Jeżeli potrafimy pracować w zespole, możemy podać fragmenty referencji od naszych byłych współpracowników, którzy opowiadają jak satysfakcjonująca była praca z nami. Gdy piszemy, że naszą mocną stroną jest punktualność, możemy dodać, że w poprzedniej pracy ani razu nie zdarzyło się nam spóźnić choćby o pięć minut. Osoba pisząca o swojej pracowitości może wspomnieć, że dzięki jej zatrudnieniu dokumentacja w poprzedniej firmie została uporządkowana w ciągu miesiąca (choć wcześniej pracodawca narzekał, że miał z tym duże problemy).

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox