Wieloetapowy proces rekrutacji – co warto o nim wiedzieć

Firmy, którym zależy na znalezieniu najlepszych pracowników często decydują się na wieloetapowy proces rekrutacji. Dzięki niemu można znaleźć nie tylko kandydata, który posiada określone kompetencje, ale również pasuje do zespołu, czy podziela wartości firmy. Jak wygląda wieloetapowy proces rekrutacji pracowników?

Wieloetapowy proces rekrutacji – charakterystyka

Wieloetapowy proces rekrutacji w wielu firmach wydaje się koniecznością. Oszczędzanie na rekrutacji sprawia, że rekruter nie ma czasu i narzędzi, żeby właściwie ocenić kompetencje pracownika. Jednocześnie planując rekrutację wieloetapową musimy zadbać, żeby nie była ona procesem żmudnym i mało efektywnym. Jeżeli nie mamy doświadczenia w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, możemy je zlecić zewnętrznej firmie.

Jakie są rodzaje procesów rekrutacji?

Proces rekrutacji ma na celu umożliwienie pracodawcy wyodrębnienia kandydatów, którzy w najwyższym stopniu spełniają jego oczekiwania. Należy podkreślić, że rekrutowane osoby muszą pasować do oferty pracy nie tylko pod względem wykształcenia i doświadczenia (choć jest to oczywiście podstawa), ale również kompetencji miękkich, potrzeb finansowych i rozwojowych. Tylko w sytuacji, gdy stanowisko spełnia wszystkie oczekiwania kandydata, ryzyko, że w bliskiej przyszłości zrezygnuje on z pracy (i narazi firmę na dodatkowe koszty) jest niewielkie.

Żeby znaleźć odpowiadających nam kandydatów możemy przeprowadzić rekrutację wewnętrzną, czyli poszukać pracownika wewnątrz naszej firmy (co jest zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem). Rekrutacja wewnętrzna polega na zmianach pomiędzy stanowiskami, przeniesieniu poszczególnych pracowników do innych działów.

Najczęściej mamy do czynienia z rekrutacją zewnętrzną, czyli poszukiwaniem pracowników poza strukturami firmy. Rekrutacja zewnętrzna przyciąga wielu kandydatów o różnym doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, kompetencjach miękkich. W wyniku procesów rekrutacji wyłaniani są kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełniają oczekiwania określone przez pracodawcę. Charakterystyczne dla rekrutacji zewnętrznej jest to, że koszty jej prowadzenia są dużo wyższe niż poszukiwanie pracowników w ramach firmy.

Proces rekrutacji – jakie są jego etapy?

Pierwszy i niezbędny etap rekrutacji jest to szczegółowa analiza potrzeb firmy. Dzięki wykreowaniu sylwetki pożądanego kandydata można przygotować ogłoszenie o pracę. W pierwszym etapie firma musi zdecydować jaki budżet jest w stanie przeznaczyć na konkretne stanowisko pracy.

W drugim etapie przygotowywane jest ogłoszenie o pracę. Może być to standardowe ogłoszenie w gazecie, jednak dopuszczalne są również inne formy poszukiwania kandydata. Bardzo ważne jest zadbanie, żeby ogłoszenie zawierało jedynie prawdziwe informacje.

Etap trzeci jest to selekcja kandydatów, którzy odpowiedzieli na ofertę pracy. Ważne jest, żeby selekcją zajmowali się doświadczeni rekruterzy. Tylko wówczas minimalizujemy ryzyko pominięcia najbardziej wartościowych kandydatów.

Etap czwarty polega na zaproszeniu wyselekcjonowanych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Dobrym (choć niestety niezbyt często praktykowanym) zwyczajem jest poinformowanie pozostałych kandydatów, że w ich przypadku rekrutacja została już zakończona. W czwartym etapie następuje uzupełnienie informacji o osobach, którymi firma jest zainteresowana. Rekruterzy mogą weryfikować informacje zawarte w CV lub liście motywacyjnym. Na tym etapie często sprawdza się czy kandydaci posługują się językami obcymi w takim stopniu w jakim zadeklarowali.

Piąty etap to rozmowa kwalifikacyjna, która może przybierać różne formy (współcześnie bardzo modne są rozmowy kwalifikacyjne online lub rozmowy z kandydatami przez telefon). Podczas rozmów rekrutacyjnych rekruterzy mogą wykorzystywać testy psychologiczne, techniki symulacyjne, testy wiedzy. Wybrane metody muszą być adekwatne do stanowiska, na które odbywa się rekrutacja.

Kolejny krok to ponowna selekcja osób uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych i wyłonienie najlepszego naszym zdaniem kandydata. Na tym etapie kandydatowi, który został wybrany proponowana jest oferta pracy. W zależności od specyfiki stanowiska mogą być prowadzone negocjacje wynagrodzenia, czy warunków pracy.

Etap siódmy to zaakceptowanie przez wybranego kandydata oferty zatrudnienia. Osoba taka jest następnie wdrażana do struktur firmy, zapoznawana z kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa.

Doświadczeni rekruterzy zauważają, że prowadzenie rekrutacji nie zawsze oznacza sztywne trzymanie się wcześniej ustalonych reguł. Każda osoba przystępująca do procesu rekrutacji ma swoją niepowtarzalną historię, doświadczenia, umiejętności. Może się zdarzyć, że nie potencjalny kandydat nie będzie spełniał wszystkich wymagań na dane stanowisko, jednak rekruter uzna, że z jakichś powodów będzie on doskonałym pracownikiem. Ze względu na różnorodność kandydatów warto jest się uważnie zapoznać z sylwetkami wszystkich osób, które spełniają podstawowe wymogi procesu rekrutacji. Sam proces jest wtedy dłuższy i bardziej kosztowny, jednak szanse na znalezienie bardzo wartościowego pracownika wzrastają.

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox