Zasady Tworzenia CV – Szablony do pobrania.

Wstęp

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przygotowaniem profesjonalnych dokumentów CV+List motywacyjny na zamówienie, proszę o kontakt. CV już od 56 zł.

CV (Curriculum Vitae, łac. bieg życia, przebieg życia) opisuje nasz życiorys zawodowy. Jest to podstawowy i najważniejszy dokument dla osób odpowiedzialnych za rekrutację, a tym samym również, dla osób aktywnie poszukujących pracy. To właśnie na podstawie CV, rekruter podejmuje decyzję czy zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego, aby Twoje CV było skuteczne, czyli podkreślało Twoje mocne strony i przykuwało uwagę rekruterów (gwarantując Ci tym samym zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną), powinno być przygotowane zgodnie z obowiązującymi zasadami i oczekiwaniami rekruterów.
W tym miejscu należy podkreślić, że nie istnieje jeden obowiązujący standard pisania CV, ale są pewne elementy, które każde CV powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (email, telefon, adres profilu na portalu zawodowym, itp.),
 • profil zawodowy,
 • wykształcenie, szkolenia, certyfikaty,
 • historia zatrudnienia oraz doświadczenie zawodowe,
 • kluczowe umiejętności,
 • osiągnięcia i/lub udział w kluczowych projektach,
 • zainteresowania, hobby oraz opcjonalnie referencje,
 • zdjęcie (w tym przypadku jest to element opcjonalny, chyba że rekruter wyraźnie zaznaczy w ogłoszeniu inaczej),
 • klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe elementy zostaną szczegółowo omówione w dalszej części poradnika.

Dane kontaktowe

W sekcji dane osobowe, informacje dotyczące stanu cywilnego, płci, miejsca urodzenia są zupełnie zbędne. Najistotniejsze dane to imię i nazwisko (tak, rzadko, ale zdarza się, że kandydat o tym zapomni) adres mailowy, nr telefonu. Rok urodzenia oraz miejsce zamieszkania jest opcjonalne. Z kolei w przypadku posiadania dobrze przygotowanego profilu na portalach zawodowych (LinkedIn czy GoldenLine) oraz własnej (zawodowej) strony internetowej, warto takie adresy również umieścić. Wpisując adres mailowy należy pamiętać aby był to adres profesjonalny, najlepiej typu imie.nazwisko@domena.pl. Adresy typu smoczyca@buziaczek.pl zostawmy na inne okoliczności.

Profil zawodowy

Profil zawodowy jest to i zwięzła zawodowa wizytówka, która podsumowuje zawodowo kandydata – jest to jedna z najważniejszych części CV. Celem „Profilu zawodowego” jest podkreślenie doświadczeń, mocnych stron i celów zawodowych oraz przekonanie pracodawcy do przeczytania całego CV.

Kluczowe kompetencje

Kluczowe kompetencje należą również do ważniejszych elementów CV, gdzie należy wymienić (zwięźle i precyzyjnie) posiadane kompetencje i umiejętności, które są kluczowe dla danego stanowiska. W tym miejscu należy wymienić między innymi, takie kompetencje jak:

 • języki obce (w tym w jakim stopniu),
 • aplikacje, programy i systemy komputerowe, np.: MS Office, systemy transakcyjne, księgowe, call center,
 • zarządzanie projektami (jaką metodyką, czy poparte certyfikatami),
 • cechy osobowościowe (komunikatywność, odporność na stres, itp.),
 • zarządzanie personelem, zarządzanie zmianą w organizacji,
 • prawo jazdy (jaka kategoria).

Doświadczenie zawodowe

Uzupełniając doświadczenie zawodowe nie ma konieczności wymieniania w najdrobniejszych szczegółach kompletnej listy pełnionych obowiązków. Należy skoncentrować na tych aktywnościach/obowiązkach, które dla danego stanowiska są najodpowiedniejsze. Celem tej sekcji CV jest przedstawienie Twojej osoby jako idealnego kandydata na dane stanowisko. W porządku chronologicznym należy wymienić prace stałe, praktyki, wolontariat, staż, itp. Niezbędne informacje przy zamieszczaniu miejsc pracy to:

 • data rozpoczęcia i zakończenia pracy (jeśli współpraca z daną jednostką trwa nadal,
 • w miejscu daty zakończenia pracy wpisz „aktualnie” lub „obecnie”),
 • nazwa pracodawcy i lub dział/departament,
 • zajmowane stanowisko,
 • zakres powierzonych obowiązków.

Edukacja

W tym miejscu należy wymienić w porządku chronologicznym (zaczynając od ostatnio ukończonej): ukończone szkoły, uczelnie – podając pełną nazwę, kierunek, jak również uzyskane w ten sposób uprawnienia zawodowe / tytuły.  Posiadając  dyplom uczelni wyższej nie ma konieczności umieszczania danych dotyczące szkoły średniej, chyba, że jej profil, uzyskany w niej zawód, jest ważny i poszukiwany przez przyszłego pracodawcę.

Hobby

Wzmianka o hobby może być często bardzo dobrze postrzegana – szczególnie w przypadku nietypowych zainteresowań. Oczywiście, nawet najciekawsze zainteresowania nie decydują jeszcze zdobyciu pracy jednak pozwalają „przemycić” w CV kilka dodatkowych kompetencji oraz przede wszystkim, pozwalają sprawić, że pracodawca uważa nas za bardziej interesujące osoby, a także zwiększa liczbę tematów, jakie mogą być poruszone podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Należy pamiętać, aby wymieniając zainteresowania pisać konkretnie, np.: pisząc „literatura”, należy napisać jakie książki lubimy, „muzyka”, jaki rodzaj muzyki, itd.

Układ, czcionka, szata graficzna

Zarówno układ CV, jak i dobór czcionki oraz szaty graficznej ma przede wszystkim zapewnić czytelności i przejrzystość dokumentu. Najlepiej sprawdza się czcionka typu: Arial, Calibri, Tahoma, Verdana, wielkość pomiędzy 9 a 12.
Przygotowując atrakcyjne, przyciągające uwagę CV należy uważać, aby nie przedobrzyć z ozdobnikami, co może spowodować efekt odwrotny od zamierzonego. Należy pamiętać, że nie sama forma jest istotna, ale również zawartość CV. Najbezpieczniej ograniczyć się do pogrubienia czy też ewentualnie kolorowych nagłówków.

Zawartość merytoryczna

CV powinno spełniać oczekiwania przyszłego pracodawcy, co oznacza, że powinno być:

 • przygotowane w języku ogłoszenia na które aplikujesz – w tym celu dokładnie przeanalizuj treść ogłoszenia i przygotuj CV w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie,
 • zwięzłe i precyzyjne – CV powinno składać się z 1 maksymalnie 2 stron,
 • napisane językiem jasnym, przejrzystym i czytelnym,
 • podkreślać Twoje mocne strony: kompetencje, dokonania, umiejętności oraz możliwości,
 • mieć czytelny układ – nie należy unikać dobrych wzorców,
 • poprawne pod względem stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
 • w formacie nieedytowalnym PDF.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym prawem, na końcu CV (najlepiej w stopce) umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Pamiętaj! Rekruter spędza nad każdym CV nie więcej niż kilkanaście sekund. W tym czasie wybierze nie więcej niż 10 ofert spośród wszystkich nadesłanych. CV jest Twoim kluczem na spotkanie rekrutacyjne!

Dołączanie zdjęcia do CV powinno być w każdym przypadku bardzo dobrze przemyślane. W  niektórych krajach (jak na przykład w Wielkiej Brytanii) CV ze zdjęciem praktycznie w ogóle nie funkcjonują. Również w Polce według obowiązujących przepisów pracodawcy nie mają prawa wymagać od kandydatów zdęcia. Mimo to, w wielu przypadkach zdjęcie jest dołączane. Nie oznacza to wcale, że CV ze zdjęciem jest automatycznie bardziej atrakcyjne i skuteczne, wręcz przeciwnie, może się stać elementem tzw. „negatywnej selekcji” (szczególnie w przypadku zamieszczenia „niewłaściwej”, nieatrakcyjnej, słabej jakości fotografii).

Badania pokazują, że nawet zawodowi rekruterzy, oceniając CV ze zdjęciem, bardzo często sugerują się subiektywną oceną kandydata lub kandydatki głównie na podstawie wyglądu. Na tej podstawie najczęściej pozytywną selekcję przechodziły CV atrakcyjnych mężczyzn.

Jeżeli już decydujemy się na dołączenia zdjęcia do CV należy zadbać aby było to zdjęcie tak samo profesjonalne jak nasze CV. Zdjęcie musi być cyfrowe, wysokiej jakości i przygotowane przez profesjonalnego fotografa. Zdjęcia do CV powinny zawierać:

 • tło powinno być jasne i najlepiej jednolite (biel, błękit, beż, odcienie szarości),
 • delikatny uśmiech na zdjęciu – uśmiech zawsze budzi pozytywne emocje,
 • kolor ubioru: odcienie granatu, beży i szarości. Należy koniecznie unikać brązów, różów i fioletów oraz kratek i innych agresywnych wzorów,
 • korekta zdjęcia jest dopuszczalna tylko w umiarkowanym zakresie – tzw. delikatny retusz.

Natomiast do CV zdecydowanie nie nadają się:

 • zdjęcia dokumentowe,
 • zdjęcie wykonane samodzielnie tzw. „z ręki”,
 • zdjęcia mocno obrobione graficznie – zniekształcone, groteskowe,
 • zdjęcia z imprez, z wakacji,
 • zdjęcia złej jakości (niewyraźne, słabej rozdzielczości, itd.),
 • złej jakości skany zdjęć,
 • zdjęcie nieaktualne,
 • mocno wyretuszowane zdjęcia.

cva

cvc

 

cvd
cve

 

 

cvb

POBIERZ CV

cvf

POBIERZ CV

 Pobierz CV w formacie Docx

CV1

CV2

CV3

Recent Articles

spot_img

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay on op - Ge the daily news in your inbox