Artykuły

Analityk kredytowy – obowiązki, wymagania, wynagrodzenie

Analityk kredytowy jest to specjalista, który zawodowo zajmuje się analizą kredytową i badaniem zdolności kredytowej osób lub firm ubiegających się o kredyt. Analitycy kredytowi...

Broker ubezpieczeniowy – najważniejsze informacje o zawodzie

Broker ubezpieczeniowy to specjalista, który pośredniczy w zawieraniu umowy pomiędzy swoim klientem a zakładem ubezpieczeń. Jaki jest szczegółowy zakres zadań brokera ubezpieczeniowego? Jakie wymaganie...

Broker reasekuracyjny – kim jest, czym się zajmuje, ile zarabia

Broker reasekuracyjny to pracownik posiadający uprawnienia do pośredniczenia w zawieraniu umów reasekuracyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń. Jakie są szczegółowe obowiązki brokera reasekuracyjnego? Jakie wykształcenie...

Broker informacji – co powinieneś wiedzieć o tym zawodzie?

Broker informacji jest zawodem o charakterze usługowym. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się wyszukiwaniem na zlecenie różnego rodzaju informacji. Jakie są szczegółowe obowiązki...

Broker edukacyjny – charakterystyka zawodu, kluczowe obowiązki, wynagrodzenie

Broker edukacyjny to pracownik specjalizujący się w doradztwie dotyczącym wyboru ścieżek edukacyjnych. Pracuje on zazwyczaj z klientami indywidualnymi (a czasem także z instytucjami). Jakie...

Recent Articles

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

spot_img